ناشر: دانش پژوهان برین ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 77
فلزکاری و نقشه خوانی،طاهری،دانش پژوهان برین
غلامحسین طاوسی؛ علی اکبر طاهری
95,000
ارشد کتاب مهندسی شیمی ج2،اسماعیلی فرج،ارکان اصفهان
مسلم بهادری؛ حمید اسماعلی فرج؛ عباس شکور؛ فاطمه بشی پور
350,000
کتاب مجموعه آمار ج1:آمار کاربردی،خادم القرآنی،برین اصفهان
شکیبا خادم القرآنی؛ مریم هاشمی طالخونچه
195,000
مجموعه کتابهای علوم دامی ج1،بابایی،برین اصفهان
زهرا بابایی؛ عباسعلی قیصری؛ غلامرضا قربانی
315,000
مباحثی در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه،شیرویه زاد،برین اصفهان
هادی شیرویه زاد؛ محمدمهدی توکلی هرندی
130,000
کارآفرینی سازمانی محمودی ،برین اصفهان
محمدتقی محمودی؛ نیره حسینی
60,000
دینامیک سیستمهای قدرت،رائوگو، شجاعیان،برین اصفهان
رائوگروپراسادا ؛ شاهرخ شجاعیان؛ محمدحسین ارشادی؛ محمدمهدی رضایی
90,000
کتاب عمران ج2 ، کارشناسی ارشد،سامانی
امیرمسعود سامانی؛ حسین عموشاهی؛ مهدی زمانی
315,000
مهندسی پی ، روشن ضمیر
روشن ضمیر؛ 0 ؛ حامد شکرانی
210,000
تشریح مسائل مبانی احتمال شلدون راس ، احمدی،برین اصفهان
ملیحه احمدی؛ نازنین پورمند؛ علیرضا حق شناس؛ مهدی سجادیه
115,000
مهندسی پی ، روشن ضمیر
روشن ضمیر؛ حامد شکرانی
310,000
دینامیک سیستم های مکانیکی،مک گیل،صدیق،برین اصفهان
محمد جعفر صدیق؛ مک گیل؛ ویلتون دبلیو کینگ؛ رضا عارفی
210,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه