ناشر: دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 2,087
تاریخ عیلام،آمیه،بیانی،د.تهران
پیر آمیه؛ شیرین بیانی
120,000
آسیب شناسی بیماری های پرندگان زینتی،ساسانی ،د.تهران
رابرت اشمیت؛ فرهنگ ساسانی؛ دروری ریویل؛ جمشید رزم یار؛ دیوید فلن
590,000
جغرافیای جمعیت ایران ، قدیری معصوم ، د.تهران
مجتبی قدیری معصوم؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی چراغی
300,000
سازه در معماری،سالوادوری،گلابچی،د.تهران
ماریو سالوادوری؛ محمود گلابچی
380,000
ارتباط درمانی،واکتل،قربانی،د.تهران
پل واکتل؛ نیما قربانی؛ سحر طاهباز
340,000
بلورشناسی ، کیلن ، نراقی ، د.تهران
سی. کیلن؛ نزهت زمان نراقی؛ سی. هارلبات؛ سعید علیرضایی
480,000
تجاری سازی و تامین مالی فناوری ، یدالهی فارسی ، د.تهران
جهانگیر یدالهی فارسی؛ جارونی ونگلیمپیارات؛ آرمین خالقی؛ عامر دهقان نجم آبادی
420,000
نکات کلیدی در شیمی آلی ، کیان مهر ، د.تهران
اندرو پارسونز؛ ابراهیم کیان مهر
680,000
سکه شناسی سلوکی ، علی نژاد ، د.تهران
زهرا علی نژاد؛ مصطفی ده پهلوان
420,000
بیوسرامیک های واکنش ناپذیر(اکسیدی و غیراکسیدی)،محمدی،تهران
زهرا محمدی؛ عبدالرضا شیخ مهدی مسگر
280,000
زیست شناسی ماهی خاویاری سیبری جلد1 ،ویلیوت ، طاهری میرقائد ، د.تهران
پاتریک ویلیوت؛ علی طاهری میرقائد؛ گای نانوت؛ سیدمرتضی حسینی؛ میخائیل چبانوف
970,000
پرورش ماهی خاویاری سیبری جلد2 ، ویلیوت ، طاهری میرقائد ، د.تهران
علی طاهری میرقائد؛ پاتریک ویلیوت؛ گای نانوت؛ سیدمرتضی حسینی؛ میخائیل چبانوف
1,100,000
اصول معاینه دستگاه گوارش واعصاب در نشخوارکنندگان و تک سمی ها ، نادعلیان،دتهران
محمدقلی نادعلیان؛ فریدون نورمحمدزاده؛ عباسعلی اطمینانی
370,000
اخلاق پروژه ، توکلی ، د.تهران
سعید نظری توکلی؛ جوناسون
370,000
میکروبیولوژی عمومی ، ملک زاده،د.تهران
فریدون ملک زاده؛ منوچهر شهامت
820,000
کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران،جورج،صدرزاده طباطبایی،د.تهران
جورج . سی کنت؛ محمدحسین صدرزاده طباطبایی؛ لری میلر
1,500,000
مامایی و بیماری های تولیدمثل گوسفند و بز،وجگانی،د.تهران
مهدی وجگانی؛ فرامرز قراگزلو؛ همایون محمودزاده
440,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه