ناشر: دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 2,075
تاریخ عیلام،آمیه،بیانی،د.تهران
پیر آمیه؛ شیرین بیانی
120,000
اصول معاینه دستگاه گوارش واعصاب در نشخوارکنندگان و تک سمی ها ، نادعلیان،دتهران
محمدقلی نادعلیان؛ فریدون نورمحمدزاده؛ عباسعلی اطمینانی
370,000
روش های پژوهش کیفی در حسابداری ، حسابرسی و مالی ، مهربان پور ، د.تهران
محمد رضا مهربان پور؛ زهیرالحق ؛ علی مصطفایی؛ لی پارکرمارک کووالسکی؛ جعفر مصطفایی؛ کاترین هایز
920,000
بلورشناسی ، کیلن ، نراقی ، د.تهران
نزهت زمان نراقی؛ سی. کیلن؛ سعید علیرضایی؛ سی. هارلبات
480,000
میکروبیولوژی عمومی ، ملک زاده،د.تهران
فریدون ملک زاده؛ منوچهر شهامت
820,000
استراتژی بازاریابی جهانی ، حقیقی ، د.تهران
محمد حقیقی؛ بودو اشلیگل میلخ
420,000
سازه در معماری،سالوادوری،گلابچی،د.تهران
محمود گلابچی؛ ماریو سالوادوری
380,000
احتمال و استنباط آماری ج2،دوستدار،د.تهران
رابرت. و. هوگ؛ حمید پزشک؛ نوروز ایزددوستدار؛ الیوت. آ. تانیس
650,000
مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و ابزار ، شاه حسینی ، د.تهران
جف دایر؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سعید امیرعبداللهیان؛ پل گادفری؛ رابرت جنسن؛ دیوید برایس
600,000
چگونه ذهن کودک رشد می کند ، کوهن ، ارجمندنیا ، د.تهران
علی اکبر ارجمندنیا؛ دیوید کوهن؛ ابوالفضل فیروزمنش
270,000
راهنمای جامع مدیریت قراردادهای مشاوران دانشگاه تهران
مجید پرچمی جلال رسول حیدری مهارلوئی
430,000
جغرافیای جمعیت ایران ، قدیری معصوم ، د.تهران
مجتبی قدیری معصوم؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی چراغی
300,000
اخلاق پروژه ، توکلی ، د.تهران
سعید نظری توکلی؛ جوناسون
370,000
کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران،جورج،صدرزاده طباطبایی،د.تهران
محمدحسین صدرزاده طباطبایی؛ جورج . سی کنت؛ لری میلر
1,500,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه