ناشر: دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 1,980
مامایی و بیماری های تولیدمثل گوسفند و بز،وجگانی،د.تهران
مهدی وجگانی؛ فرامرز قراگزلو؛ همایون محمودزاده
440,000
استراتژی بازاریابی جهانی ، حقیقی ، د.تهران
بودو اشلیگل میلخ؛ محمد حقیقی
420,000
مقدمه ای بر مدل های ریاضی در اکولوژی و تکامل ، زمان و فضا ، امیری ، د.تهران
مایکل گیلمن؛ محمدجواد امیری؛ حمیده دهقانی اشکذری
330,000
شیمی ترکیبات و فراورده های غذایی فراسودمند ، موحدی ، د.تهران
علی اکبر موسوی موحدی؛ مریم مصلحی شاد؛ مریم سلامی
300,000
مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و ابزار ، شاه حسینی ، د.تهران
جف دایر؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سعید امیرعبداللهیان؛ پل گادفری؛ رابرت جنسن؛ دیوید برایس
600,000
شناخت رفتار درمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی،برونو،خدایاری فرد،د.تهران
محمد خدایاری فرد؛ برونو ای.کایون؛ کوروش محمدی حاصل؛ مریم دیده دار
470,000
بهبود استثنایی اقتصاد آلمان ، مارین ، یزدان پناه ، د.تهران
دالیا مارین؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ مجید غلامی
200,000
بوم شناسی مناطق جزر و مدی ، ابراهیم نژاددرزی ، د.تهران
دیوید رافائلی؛ سعید ابراهیم نژاددرزی؛ استیون هاوکینز؛ رضا ندرلو
690,000
مکارم اخلاق ، نیشابوری ، د.تهران
رضی الدین ابوجعفرمحمد نیشابوری؛ محمدتقی دانش پژوه
300,000
سمیت شناسی ترکیبات آلی در ماهیان ، میرواقفی ، د.تهران
تیرنی ؛ علیرضا میرواقفی؛ فارل؛ فاتح معزی؛ براونر
880,000
کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران،جورج،صدرزاده طباطبایی،د.تهران
محمدحسین صدرزاده طباطبایی؛ جورج . سی کنت؛ لری میلر
1,500,000
ذهبیه، خاوری ، د.تهران
اسداللهخاوری
420,000
تاریخ توسعه اقتصادی ژاپن ، پوررستمی ، د.تهران
کنیچی اونو؛ ناهید پوررستمی
560,000
رویکردهای یادگیری(نظریه و کاربست)،جردن،حجازی،د.تهران
آن جردن؛ الهه حجازی؛ روح الله شهابی؛ اوریسون کارلیل؛ آنیتا استاک
450,000
کیفیت آب ، حمیدیان ، د.تهران
امیرحسین حمیدیان؛ یانکونگ لی؛ کتی میلیاچو؛ یوسف علی احمدی ممقانی
560,000
احتمال و استنباط آماری ج2،دوستدار،د.تهران
رابرت. و. هوگ؛ حمید پزشک؛ الیوت. آ. تانیس؛ نوروز ایزددوستدار
650,000
الایضاح تصنیف نیشابوری،ارموی محدث،د.تهران
علم الدین فضل بن شاذان نیشابوری؛ جلال الدین ارموی محدث
900,000
ارتباطات بازاریابی با رویکرد تبلیغات اثربخش ، د.تهران
محمد حقیقی؛ محمد حسن مصطفوی؛ آیسان علیزاده
500,000
دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری،آقایی،د.تهران
داود آقایی؛ یونس علاقه بند حسینی؛ امین قنبری امیرهنده
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه