ناشر: جهاددانشگاهی2،مشهد
تعداد عنوان ها: 150
راهنمای کنترل شیمیای علفهای هرز ،زند،جهادمشهد
اسکند زند ؛ علی باغستانی؛ پرویز شیمی؛ نوشین نظام آبادی؛ محمدرضا موسوی؛ کریم موسوی
330,000
سیماژنتیک ، مفاهیم ، روش ها وکاربردها ، ملکیان ، جهادمشهد
نیکو بالکنهول؛ منصوره ملکیان؛ ساموئل کاشمن؛ رسول خسروی؛ لستی وایت
340,000
مقدمه ای بر ژنتیک حفاظت ، زمانی
فرانکهام ؛ وحید زمانی؛ نوبد زمانی؛ جاناتان بالو؛ بریسکو؛ سعید نادری؛ محمود قاسمپوری
370,000
قدرت علم و پویایی جهان ، بوچر ، کلاهی ، جهادمشهد
مهدی کلاهی؛ مایکل بوچر؛ مکس کروت
180,000
مدیریت و اقتصاد محیط زیست ، کلان ، ظفرنژاد ، جهادمشهد
فاطمه ظفرنژاد؛ اسکات جی کلان؛ جانت توماس
75,000
استراتژی توسعه صنعت،معدن و تجارت،استان و شهرستانهای خراسان رضوی،شاهنوشی،جهادمشهد
ناصر شاهنوشی؛ هادی رفیعی؛ جواد براتی؛ حمیده خاکسار؛ سحرسلطانی ؛ علی رهنما
140,000
محاسبات عددی ، کرایه چیان
اصغر کرایه چیان
140,000
روش های پیش بینی در گردشگری،مرزی،جهادمشهد
وحید مرزی؛ سازمان جهانی گردشگری ملل متحد؛ هادی رفیعی؛ کمیسیون سفر اروپا
85,000
نجوم:جهان در حال تحول،زیلیک،قنبری،جهادمشهد
جمشید قنبری؛ مایکل زیلیک؛ سعید حسابی
480,000
اصول و مبانی ترسیب کربن،فلاحی،جهادمشهد
حمیدرضا فلاحی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمدعلی بهدانی؛ مهسا اقحوانی شجری؛ سعید جاهدی پور؛ علیرضا یاری
195,000
طراحی و نصب شبکه های کامپیوتری(فیبر نوری و بی سیم)،رضایی،یغمایی مقدم،جهادمشهد
محمد حسین یغمایی مقدم؛ عباسعلی رضایی؛ عباسعلی رضایی
95,000
مبانی دانش و فناوری غلات،هسنی،اعلمی،جهادمشهد
جان.ای.دلکور ؛ مهران اعلمی؛ آر.کارل هسنی
220,000
ساختار و موتیف های RNA و نقش آنها در تنظیم بیان ژن،قرآنی اعظم،جهادمشهد
عادل قرآنی اعظم؛ سمانه سپاهی؛ حجت نادری مشکین
90,000
علف کش ها و روش های کاربرد آن ها،زند،و2،جهادمشهد
اسکندر زند؛ کریم موسوی؛ احمد حیدری
250,000
بافت شناسی و زیست شناسی سلولی،سونگ،اسماعیلی،جهاداصفهان
جی سونگ؛ فریبا اسماعیلی؛ مجتبی اسلامی؛ لیدامومنی ؛ امیرحسین شیخ شاهرخ
120,000
نابسامانی ها،آفات و بیماری های قارچ خوراکی،حقیقی،جهادمشهد
مریم حقیقی؛ امیرنوربخش ؛ مریم مظفریان میمندی
95,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه