ناشر: کامپیوتر پایتخت ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
مرجع مدیریت ویندوز از طریق خط فرمان ، غلام نژاد
رضا غلام نژاد؛ سپیده یونسی
73,000
PC Interfaces،برنت،حدادشرق،کامپیوتر پایتخت
کیهان حداد شرق؛ هانس یواخیم برنت؛ بورک هارت کانیا
45,000
کتاب آموزشی Primavera 5 ، هریس ، خرمی راد
نادر خرمی راد؛ پائول هریس
29,000
کتاب آموزشی Access 2003 ، بالتر ، خرمی راد
آلیسون بالتر؛ نادر خرمی راد
55,000