ناشر: دانشگاه علم و صنعت ، تهران
تعداد عنوان ها: 204
تئوری قابلیت اعتماد سازه ها ، شایانفر ، د.علم و صنعت
محسنعلی شایانفر؛ محمد قانونی بقا؛ احسان جهانی
600,000
تحلیل سری های زمانی مالی ، فرنوش ، د.علم وصنعت
رحمان فرنوش؛ مریم بهبودی
450,000
طراحی شبکه های توزیع برق،هومز،جمالی،د.علم صنعت
صادق جمالی؛ ارکی لکروی؛ حسین شاطری؛ ادوارد هومز
190,000
مکانیک سیالات با کاربردهای مهندسی،قاهری،د.علم صنعت
ئی . جان فینه مور؛ جوزف بی . فرانزینی
380,000
الگوریتم های تکاملی،شاه حسینی،د.علم صنعت
هادی شهریار شاه حسینی؛ محمدرضا موسوی میرکلائی؛ مرتضی ملاجعفری
260,000
مقدمه ای اجمالی بر معماری منظر،تامسون،خاک زند،د.علم صنعت
ایان اچ تامسون؛ مهدی خاک زند؛ کوروش آقابزرگی
100,000
بررسی سیستم های قدرت ج1،سعادت،کاظمی،و3،علم صنعت
احد کاظمی؛ هادی سعادت؛ شهرام جدید؛ حیدر علی شایانفر
700,000
اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری،حسینی،د.علم صنعت
محمد سیدحسینی؛ مرتضی آموزگار
300,000
آمار احتمال مهندسی ،فروتن ، د.علم و صنعت
رحمان فرنوش؛ حسین فروتن
230,000
آفرینش مرکز شهری سرزنده،پامیر،بهزادفر،علم و صنعت
سای پامیر؛ مصطفی بهزادفر؛ امیر شکیبامنش
300,000
تقویت کننده های ترانزیستوری مایکروویو تحلیل و طراحی،گونزالس،کاشانی،علم صنعت
فرخ حجت کاشانی؛ گ. گونزالس؛ محسن جانی پور؛ عباسعلی کرباسیون
225,000
بانک اطلاعات علمی - کاربردی ج2 ویراست3 ، حق جو
مصطفی حق جو؛ علی اصغر صفائی
230,000
تحلیل ماتریسی سازه ها،کاوه،د.علم صنعت
علی کاوه؛ هایرتین.کاردستونسر
230,000
مدیریت زنجیره تامین،تیموری،د.علم صنعت
ابراهیم تیموری؛ مهدی احمدی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه