ناشر: دانشگاه علم و صنعت ، تهران
تعداد عنوان ها: 204
تئوری قابلیت اعتماد سازه ها ، شایانفر ، د.علم و صنعت
محسنعلی شایانفر؛ محمد قانونی بقا؛ احسان جهانی
600,000
مدلسازی و تحلیل تقاضای سفر ، افندی زاده ،د.علم و صنعت
شهریار افندی زاده؛ سیدابراهیم عبدالمنافی
700,000
تحلیل سری های زمانی مالی ، فرنوش ، د.علم وصنعت
رحمان فرنوش؛ مریم بهبودی
450,000
الگوریتم های تکاملی،شاه حسینی،د.علم صنعت
هادی شهریار شاه حسینی؛ محمدرضا موسوی میرکلائی؛ مرتضی ملاجعفری
260,000
مکانیک سیالات با کاربردهای مهندسی،قاهری،د.علم صنعت
ئی . جان فینه مور؛ جوزف بی . فرانزینی
380,000
طراحی شبکه های توزیع برق،هومز،جمالی،د.علم صنعت
صادق جمالی؛ ارکی لکروی؛ حسین شاطری؛ ادوارد هومز
190,000
پایدارسازی گودها ، بازیار ، د.علم و صنعت
محمدحسن بازیار؛ علیرضا قدمگاهی؛ علی نبی زاده
390,000
بررسی سیستم های قدرت ج1،سعادت،کاظمی،و3،علم صنعت
احد کاظمی؛ هادی سعادت؛ شهرام جدید؛ حیدر علی شایانفر
700,000
مقدمه ای اجمالی بر معماری منظر،تامسون،خاک زند،د.علم صنعت
ایان اچ تامسون؛ مهدی خاک زند؛ کوروش آقابزرگی
100,000
اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری،حسینی،د.علم صنعت
محمد سیدحسینی؛ مرتضی آموزگار
300,000
تحلیل ماتریسی سازه ها،کاوه،د.علم صنعت
هایرتین.کاردستونسر ؛ علی کاوه
230,000
نظریه صف،مدرس،تیموری،د.علم صنعت
محمدمدرس ؛ ابراهیم تیموری
150,000
آفرینش مرکز شهری سرزنده،پامیر،بهزادفر،علم و صنعت
مصطفی بهزادفر؛ سای پامیر؛ امیر شکیبامنش
300,000
روش المان محدود،راکی،کاوه،د.علم صنعت
علی کاوه؛ ک.س.راکی ؛ ه.ر.ایونس ؛ د.و.گریفس ؛ د.ا.ندرکوت
110,000
بانک اطلاعات علمی - کاربردی ج2 ویراست3 ، حق جو
مصطفی حق جو؛ علی اصغر صفائی
230,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه