ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 497
مدیریت بحران و پاسخ ملی ، شهابی حقیقی ، د.امیرکبیر
حمید رضا شهابی حقیقی؛ محمد مهدی ارشادی؛ زینب رحیمی ریسه
380,000
چاپ زیستی در پزشکی بازساختی ، ایمانی ، د.امیرکبیر
رعنا ایمانی؛ علی مختارزاده
350,000
آنالیز پیشرفته و برنامه نویسی با آباکوس ، بیگلری ، د.امیرکبیر
فرید رضابیگلری؛ میلاد مالمیر؛ جواد سلیمی
480,000
روش هایی در مدل سازی ریاضی ، میرحسنی ، د.امیرکبیر
سیدعلی میرحسنی؛ فرناز هوشمند
450,000
ایمنی و قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز ، سیداصفهانی ، د.امیرکبیر
بالبر دیلون؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ محمدرضا نباتچیان
360,000
زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه ، حسنی ، دا.امیرکبیر
حسین حسنی؛ رودویجر مارس؛ آرش برجسته
450,000
آشنایی مقدمانی با سیستم های صف ، سیداصفهانی ، د.امیرکبیر
میرمهدی سیداصفهانی؛ طه حسین حجازی
95,000
کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی،توحیدخواه،د.امیرکبیر
فرزاد توحید خواه؛ فاطمه یاوری
280,000
مدل سازی و شبیه سازی دینامیک اجسام پرنده ، زیپفل ، اسماعیل زاده،د.امیرکبیر
رضا اسماعیل زاده؛ پیتر اچ . زیپفل؛ محمدعلی الهیان
390,000
محرکه های الکتریکی پیشرفته ، قره پتیان ، دا.امیرکبیر
گئورگ قره پتیان؛ ند. موهان؛ مهدی ذوالفقاری؛ علی اصغر خدادوست آرانی
160,000
شناسایی و انتخاب فولاد و چدن ، راهنمای کاربردی کلید فولاد ، خامئی ، د.امیرکبیر
علی اکبر خامئی؛ سیدمحمدحسین میرباقری؛ امید ابوالحسنی
160,000
اعداد مختلط مبانی و مسائل ، خسروی ، د.امیرکبیر
بهروز خسروی؛ داریوش کیانی
180,000
انتخاب و کاربرد مواد مهندسی ، ناصریان،د.امیرکبیر
مجتبی ناصریان؛ جی. ای. چالز؛ اف. ای. کرین؛ جی. ای. جی فرنس
480,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه