ناشر: جهاددانشگاهی امیرکبیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 400
هیدرولوژی ، شهبازی ، جهادامیرکبیر
علیرضا نیکبخت شهبازی؛ مادان موهان داس؛ داوود خدادادی دهکردی؛ میمی داس سایکیا؛ اصلان اگدرنژاد
300,000
ژئوشیمی کاربردی نفت در اکتشافات و تولید ، ربانی ، جهادامیرکبیر
هری دمبیکی؛ احمدرضا ربانی؛ رحیم باقری تیرتاشی؛ زهرا صادق طبقی
470,000
مدل تعالی لجستیک وزنجیره تامین ،کریمی جهاد امیر کبیر
بهروز کریمی؛ محسن شیخ سجادیه؛ مجتبی سلیمانی
180,000
نانوذرات مغناطیسی و بررسی کاربردهای آن ها ، اصلاحی ، جهادامیرکبیر
حسن اصلاحی؛ محسن اسماعیل پور؛ علیرضا سرداریان
320,000
فناوری چاپگرهای زیستی سه بعدی ، خادمی ، جهادامیرکبیر
میدیا خادمی؛ علی نیکو؛ حامد کیوانپورایرانی
260,000
تحلیل سازه ها(روش کلاسیک و ماتریس)،طاحونی
شاپور طاحونی؛ محمدرضا اخوان لیل آبادی
980,000
دانش مالی برای مهندسان 2 ، کراندول ، فیروزی ، جهادامیرکبیر
افشین فیروزی؛ فرانک کراندول؛ مهدی سلطانی
440,000
پی سازی در زمین های تورم پذیر ، حسینی ، جهادامیرکبیر
سیدمجدالدین میرمحمد حسینی؛ نلسون؛ چائو؛ مسعود شریف زاده اصلی؛ شایان شیخی نارانی؛ اورتون؛ سارا بجنوردی
450,000
استاتیک ، جوادی ، جهادامیرکبیر
عزیزه جوادی؛ سعید مولودی
490,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه