ناشر: جهاددانشگاهی امیرکبیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 399
مدل تعالی لجستیک وزنجیره تامین ،کریمی جهاد امیر کبیر
بهروز کریمی؛ محسن شیخ سجادیه؛ مجتبی سلیمانی
180,000
تحلیل سازه ها(روش کلاسیک و ماتریس)،طاحونی
شاپور طاحونی؛ محمدرضا اخوان لیل آبادی
980,000
استاتیک ، جوادی ، جهادامیرکبیر
عزیزه جوادی؛ سعید مولودی
490,000
فناوری چاپگرهای زیستی سه بعدی ، خادمی ، جهادامیرکبیر
میدیا خادمی؛ علی نیکو؛ حامد کیوانپورایرانی
260,000
نانوذرات مغناطیسی و بررسی کاربردهای آن ها ، اصلاحی ، جهادامیرکبیر
حسن اصلاحی؛ محسن اسماعیل پور؛ علیرضا سرداریان
320,000
ژئوشیمی کاربردی نفت در اکتشافات و تولید ، ربانی ، جهادامیرکبیر
احمدرضا ربانی؛ هری دمبیکی؛ رحیم باقری تیرتاشی؛ زهرا صادق طبقی
470,000
هیدرولوژی ، شهبازی ، جهادامیرکبیر
علیرضا نیکبخت شهبازی؛ مادان موهان داس؛ میمی داس سایکیا؛ داوود خدادادی دهکردی؛ اصلان اگدرنژاد
300,000
پی سازی در زمین های تورم پذیر ، حسینی ، جهادامیرکبیر
نلسون؛ سیدمجدالدین میرمحمد حسینی؛ چائو؛ مسعود شریف زاده اصلی؛ اورتون؛ شایان شیخی نارانی؛ سارا بجنوردی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه