ناشر: علوم رایانه ، بابل
تعداد عنوان ها: 271
استاندارها و چالش های اینترنت اشیا ، قیصری ، علوم رایانه
محمد قیصری؛ فاطمه یزدان نژاد؛ سعیدرضا عرب؛ کیاناز رضایی
350,000
امنیت شبکه پیشرفته ، قمی ، علوم رایانه
عین الله جعفرنژادقمی
200,000
سیستم های توزیع شده (اصول و الگوها)،و3،تننباوم،قمی،علوم رایانه
اندرو اس . تننباوم؛ عین الله جعفرنژاد قمی؛ مارتین وان استین
600,000
داده کاوی:مفاهیم و تکنیک ها،جیاوی هان،قمی،و3،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی؛ جیاوی هان؛ میشلن کمبر؛ جیان پی
700,000
رایانش ابری ، بهوومیک ، قمی ، علوم رایانه
عین اله جعفرنژاد قمی؛ ساندیپ بهوومیک؛ بهنام برزگر
470,000
مهندسی فناوری اطلاعات ، قمی،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی
350,000
اصول صوت شناسی در آب های کم عمق ، امیری ، علوم رایانه
بوریس کاتسنلسون؛ سیدمهیار معصومی امیری؛ والری پتینکوف
500,000
مهندسی نرم افزار ج1 ویرایش8 ، پرسمن ، قمی ، علوم رایانه
عین اله جعفرنژادقمی؛ راجر اس. پرسمن؛ ابراهیم عامل محرابی؛ بروس آر. ماکسیم
300,000
خلاصه و حل مسائل مقدمه ای بر ریاضیات مالی ، راس ، اخباری ، علوم رایانه
محمدهادی اخباری؛ شلدون راس؛ فاطمه سادات موحدی
250,000
مرجع کامل Node.js (توسعه اپلیکیشن های تحت شبکه) ، قمی ، علوم رایانه
ساندرو پاسکوئالی؛ عین اله جعفرنژادقمی؛ کوین فابورگ
500,000
کاربرد نظریه صف در مدل سازی ، قمی ، علوم رایانه
حمید حاج سیدجوادی؛ عین اله جعفرنژاد قمی
250,000
مبانی فناوری اطلاعات ، قمی
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
200,000
نخستین درس در نظریه کدگذاری ، موحدی ، علوم رایانه
فاطمه سادات موحدی؛ سان لینگ؛ چائولینگ ژینگ؛ محمدهادی اخباری
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه