ناشر: پرتوواقعه ، تهران
تعداد عنوان ها: 110
طراحی و مهندسی واکسن با روش های ایمونوانفورماتیک ، رنجبر ، پرتوواقعه
محمدمهدی رنجبر؛ سعید عالمیان؛ بهمن عابدی کیاسری؛ سعید عطائی کچوئی
350,000
فارماکولوژی اسب ، رئیس زاده ، پرتوواقعه
سنتیا کول؛ مهدیه رئیس زاده؛ بنترز؛ رضا قوی روح؛ لارا ماکسول
300,000
بیماری های عفونی در سگ و گربه (بیماری های ویروسی)، صالح زاده کازرونی ، پرتوواقعه
زهرا صالح زاده کازرونی؛ نغمه کبیری؛ مینو اهرچی فرشی؛ آتنا سلیمی
380,000
جنین شناسی و جوجه کشی شترمرغ،حاجی بابایی،پرتوواقعه
علی حاجی بابایی؛ توماس تولی؛ مجتبی ایاز
250,000
راهنمای کاربردی پرورش شترمرغ، ایاز ، پرتوواقعه
مجتبی ایاز؛ سیدمسعود موسوی؛ علی حاجی بابایی
350,000
آزمون های میکروبی و شیمی مواد غذایی ، اهری ، پرتوواقعه
حامد اهری؛ فرزاد طلاکش؛ انعام شکری
350,000
مواد معدنی در تغذیه حیوان و انسان،راسل مک،فضلی،پرتوواقعه
لی راسل مک دوول؛ نسرین فضلی؛ ناهید فضلی
450,000
مدیریت و پرورش شترمرغ،کریبیچ،موسوی،پرتوواقعه
مسعود موسوی؛ آندریاس کریبیچ؛ علی غفوری؛ مادیاس زومر
500,000
مدیریت و بیماری های(قناری،فنچ و مینا)،سندمایر،احسان،پرتوواقعه
پیتر سندمایر؛ محمدرضا احسان؛ پیتر کیل
250,000
کاهش تلفات در جوجه شترمرغ ، فیلیپ ، ایاز ، پرتوواقعه
مجتبی ایاز؛ فیلیپ سی گلتس؛ ژیونگ میو
150,000
مدیریت پرورش بوقلمون،سوهانی،پرتوواقعه
علی سوهانی؛ امیر خیرخواه؛ علی مسعودنیا
500,000
پرورش زنبور عسل به زبان ساده،نیکخواه،پرتوواقعه
نور اله نینکخواه؛ مختار حق نیا؛ طاهره بقایی
250,000
بیماریهای مرتبط با کمبودهای تغذیه ای در دام های بزرگ،رادوستیتس،علی پورزمانی،پرتوواقعه
ا.ام.رادوستیتس ؛ شهرام علی پورزمانی؛ سی.سی.گی ؛ ک.و.هینچکلیف ؛ پ.د.کانستیبل
450,000
تخم مرغ،کشتکار،پرتوواقعه
محمد کشتکار؛ شهرام موحدی؛ فرزاد طلاکش؛ سعید کاشفی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه