ناشر: پرتوواقعه ، تهران
تعداد عنوان ها: 109
طراحی و مهندسی واکسن با روش های ایمونوانفورماتیک ، رنجبر ، پرتوواقعه
محمدمهدی رنجبر؛ سعید عالمیان؛ بهمن عابدی کیاسری؛ سعید عطائی کچوئی
200,000
فارماکولوژی اسب ، رئیس زاده ، پرتوواقعه
سنتیا کول؛ مهدیه رئیس زاده؛ بنترز؛ رضا قوی روح؛ لارا ماکسول
300,000
بیماری های عفونی در سگ و گربه (بیماری های ویروسی)، صالح زاده کازرونی ، پرتوواقعه
زهرا صالح زاده کازرونی؛ نغمه کبیری؛ مینو اهرچی فرشی؛ آتنا سلیمی
380,000
جنین شناسی و جوجه کشی شترمرغ،حاجی بابایی،پرتوواقعه
علی حاجی بابایی؛ توماس تولی؛ مجتبی ایاز
200,000
آزمون های میکروبی و شیمی مواد غذایی ، اهری ، پرتوواقعه
حامد اهری؛ فرزاد طلاکش؛ انعام شکری
150,000
راهنمای کاربردی پرورش شترمرغ، ایاز ، پرتوواقعه
مجتبی ایاز؛ سیدمسعود موسوی؛ علی حاجی بابایی
250,000
کاهش تلفات در جوجه شترمرغ ، فیلیپ ، ایاز ، پرتوواقعه
مجتبی ایاز؛ فیلیپ سی گلتس؛ ژیونگ میو
80,000
مدیریت پرورش بوقلمون،سوهانی،پرتوواقعه
علی سوهانی؛ امیر خیرخواه؛ علی مسعودنیا
450,000
مدیریت و بیماری های(قناری،فنچ و مینا)،سندمایر،احسان،پرتوواقعه
محمدرضا احسان؛ پیتر سندمایر؛ پیتر کیل
80,000
مواد معدنی در تغذیه حیوان و انسان،راسل مک،فضلی،پرتوواقعه
نسرین فضلی؛ لی راسل مک دوول؛ ناهید فضلی
450,000
مدیریت و پرورش شترمرغ،کریبیچ،موسوی،پرتوواقعه
آندریاس کریبیچ؛ مسعود موسوی؛ علی غفوری؛ مادیاس زومر
300,000
طب داخلی دام های بزرگ، رسولی،پرتوواقعه
تیموتی اچ. اگیلوی؛ آریا رسولی؛ محسن قانع؛ امیر کمیلیان
550,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه