ناشر: انتشارات دانش نگار
تعداد عنوان ها: 62
طراحی سناریو (سناریو نویسی) ، احمدی ، صفار
پرویز احمدی؛ مت لیندگرن؛ هانس بندولد
200,000
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
آینده پژوهی در سیستم های پیچیده ، بشیری
حسن بشیری؛ امیر ناظمی
250,000
روش های کاربردی در تفکر سیستمی ، عادل آذر
باب ویلیامز؛ عادل آذر؛ ریچارد هاملبرونر؛ سعید جهانیان
210,000
بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات ، حسن زاده
علیرضا حسن زاده؛ لیلا نامداریان؛ صبا صارمی نیا؛ منا اسدی
230,000
آینده پژوهی مروری بر روش های منتخب ، خزایی
سعید خزایی؛ امیر ناظمی؛ امیرهوشنگ حیدری
400,000
آینده پژوهی و نوآوری پایدار ، فضلی ، د.امام خمینی
صفر فضلی؛ فرهادی نظری زاده
100,000
مبانی نظری تحقیق در عملیات،مهرگان،کتاب دانشگاهی
محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده
300,000
پیچیدگی و آشوب: مروری بر مفاهیم نظری ، خلجانی
جعفر قیدرخلجانی؛ رضا حاجی قاسمی؛ حسن حاجی قاسمی
150,000
اصول و روش کاربردی اسکرام ج2،روبین،بی بالان،صفار
کنی اس.روبین؛ یوسف مهرداد بی بالان؛ علیرضا اسماعیلی؛ مریم معصومی راد
180,000
حقوق در معماری و شهرسازی ، صارمی
حمیدرضا صارمی؛ فاطمه خسروی
198,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه