ناشر: انتشارات دانش نگار
تعداد عنوان ها: 50
شهر من اسفراین ، حسن پور
جواد حسن پور
2,000,000
روش های کاربردی در تفکر سیستمی ، عادل آذر
عادل آذر؛ باب ویلیامز؛ سعید جهانیان؛ ریچارد هاملبرونر
210,000
طراحی سناریو (سناریو نویسی) ، احمدی ، صفار
مت لیندگرن؛ پرویز احمدی؛ هانس بندولد
200,000
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
آینده پژوهی مروری بر روش های منتخب ، خزایی
سعید خزایی؛ امیر ناظمی؛ امیرهوشنگ حیدری
400,000
پیچیدگی و آشوب: مروری بر مفاهیم نظری ، خلجانی
جعفر قیدرخلجانی؛ رضا حاجی قاسمی؛ حسن حاجی قاسمی
150,000
راهنمای مقدماتی تا پیشرفته Simulink،داستان پور،کانون نشرعلوم
علی اکبر داستان پور؛ محمد فتحی؛ فرینا زمانی اسکویی
300,000
حقوق در معماری و شهرسازی ، صارمی
حمیدرضا صارمی؛ فاطمه خسروی
198,000
اصول و روش کاربردی اسکرام ج2،روبین،بی بالان،صفار
یوسف مهرداد بی بالان؛ کنی اس.روبین؛ علیرضا اسماعیلی؛ مریم معصومی راد
180,000
آزمایشگاه شیمی آلی،حاجی بیگی،جهادخوارزمی
محسن حاجی بیگی؛ میثم شعبانیان
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه