ناشر: انتشارات دانش نگار
تعداد عنوان ها: 51
شهر من اسفراین ، حسن پور
جواد حسن پور
2,000,000
روش های کاربردی در تفکر سیستمی ، عادل آذر
باب ویلیامز؛ عادل آذر؛ ریچارد هاملبرونر؛ سعید جهانیان
210,000
طراحی سناریو (سناریو نویسی) ، احمدی ، صفار
مت لیندگرن؛ پرویز احمدی؛ هانس بندولد
200,000
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
مبانی نظری تحقیق در عملیات،مهرگان،کتاب دانشگاهی
محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده
300,000
آینده پژوهی مروری بر روش های منتخب ، خزایی
سعید خزایی؛ امیر ناظمی؛ امیرهوشنگ حیدری
400,000
پیچیدگی و آشوب: مروری بر مفاهیم نظری ، خلجانی
جعفر قیدرخلجانی؛ رضا حاجی قاسمی؛ حسن حاجی قاسمی
150,000
تحقیق در عملیات1:برنامه ریزی خطی،زاهدی سرشت،نگاه دانش
مازیار زاهدی سرشت؛ شهرزاد خسروی
500,000
آزمایشگاه شیمی آلی،حاجی بیگی،جهادخوارزمی
محسن حاجی بیگی؛ میثم شعبانیان
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه