دستورالعمل محافظت در برابر بیماری کرونا (COVID-19)
1399-01-02

دستورالعمل محافظت در برابر بیماری کرونا 

این کتاب حاصل تجربیات چینی‌ها در زمینه مقابله و مهار بیماری ویروس کرونا (Covid-19) است که با رعایت حقوق نشر به‌صورت الکترونیک و رایگان در اختیار مردم شریف ایران قرار گرفته است.
محمدرضا حاتمی، مدیر انتشارات دانش نگار

download