در باره ما

 

دراین سایت فروش اینترنتی کتاب صورت میگیرد .عمده کتابهایی که درسایت عرضه می شود کتابهای دانشگاهی است..

توضیح تکمیلی:

دانش نگار از سال1376فعالیت خود را در حوزه کتاب های دانشگاهی آغازنمود و تاکنون بیش از200عنوان کتاب  دانشگاهی به جامعه علمی و فرهنگی

کشورارائه کرده است. همکاری اساتید برجسته دانشگاهی با واحدنشر دانش نگار سبب شده است تاکتاب های این مرکزبه عنوان منابع درسی در دانشگاه های

معتبرکشور تدریس شوند وبه عنوان کتاب های برگزیده سال و فصل دردوره های مختلف مورد تقدیرگیرند.

مرکز پخش دانش نگار با نام دانشیران فعالیت خود هم زمان درسال1376 آغازنمود. هم اکنون بخش فروش، با سابقه ای طولانی و همچنین همکاری

بااکثر ناشران  و کتابفروشی های سراسرکشور توانسته است جایگاه ویژه ای را درزمینه پخش کتاب دانشگاهی  به خوداختصاص دهد.

ضمنا مدیریت عالیه موسسه دانش نگار با آقای دکترمحمدرضا حاتمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران است.

.تلفن امورنشر: 66462215-021

.تلفن امورفروش: 66400220-66400144

.وبگاه:   www.daneshnegar.com

.رایانه نشانی: negardanesh2017@gmail.com     

تلگرام:  https://t.me/daneshnegar -@daneshnegar