راهنمای خرید

روش های خریداز سایت  دانش نگار:

خریدتلفنی: درسطح شهر.ارسال باپیک باهزینه شخص

خریدمستقیم: مراجعه حضوری به دفتر سایت

خریدپستی: هزینه کتاب+هزینه پستی به حساب بانک تجارت شماره019408957شعبه اردیبهشت کد187 یا به شماره کارت 5859831030354947به نام آقای محمدرضا حاتمی واریز و رسیدآن رابه شماره 66400220فکس ویا عکس از فیش تهیه و به شماره 09101068452 تلگـــــــــــرام نمایید.

برای سفارشات اینترنتی به شماره حساب 3332956719 بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد187و شماره شبا بانک تجارت IR140180000000000019408957

خریداینترنتی: بامراجعه به سایتdaneshnegar.com