راهنمای سایت

مدیریت و پرسنل سایت دانش نگار ورود شما را به سایت خوش آمد می گوید. برای خرید با کارت شتاب در سایت ثبت نام کنید و سپس کار را ادامه دهیذ. شما از سایت می توانید اکثر کتابهای دانشگاهی را تهیه نماید ویا به نمایندگی های فروش کتاب در سراسر کشور مراحعه نمایید.