مطالعه سنگ های دگرگونی از دیدگاه تصاویر صحرایی ، نصرآبادی ، د.امام خمینی

موضوعات :
550-زمین شناسی
شابک: 978-600-5024-81-4
تعداد صفحات: 365
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1397
قیمت : 2,600,000 ریال
فایل های مرتبط
امتیاز دهی