قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 96،زارعی،دوران

موضوعات :
340-حقوق
نویسنده : حسین زارعی
شابک: 978-6006208800
تعداد صفحات: 331
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1396
قیمت : 140,000 ریال
امتیاز دهی