بازتعریف کیفیت محیطی و قلمرو همگانی شهرهای جدید،لطفی،پیام

موضوعات :
720-معماری
نویسندگان : سهند لطفی ؛ مهسا شعله
شابک: 978-6001927195
تعداد صفحات: 440
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1396
قیمت : 1,200,000 ریال
فایل های مرتبط
امتیاز دهی