ساختار نظری امنیت و ژئوپلیتیک با تاکید بر ژئواستراتژی،یزدان پناه درو،د.تهران
 

ساختار نظری امنیت و ژئوپلیتیک با تاکید بر ژئواستراتژی،یزدان پناه درو،د.تهران

موضوعات :
320-علوم سیاسی
تعداد صفحات: 170
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1393
قیمت : 200,000 ریال
نوع جلد : شومیز
امتیاز دهی