دولت و حکومت در ایران،دوره تسلط استعمار سرمایه داری،رواسانی،امیرکبیر
 

دولت و حکومت در ایران،دوره تسلط استعمار سرمایه داری،رواسانی،امیرکبیر

موضوعات :
330-اقتصاد
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1393
قیمت : 75,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در صورتی که می خواهید این کتاب را تهیه کنید؛ می توانید سفارش دهید تا در صورت امکان این عنوان تهیه و به شما اطلاع داده شود.
امتیاز دهی