لویناس و سبژکتیویته ی پساواسازانه،کریچلی،پارسا،رخ داد نو
 

لویناس و سبژکتیویته ی پساواسازانه،کریچلی،پارسا،رخ داد نو

موضوعات :
160-منطق
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1393
قیمت : 46,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در صورتی که می خواهید این کتاب را تهیه کنید؛ می توانید سفارش دهید تا در صورت امکان این عنوان تهیه و به شما اطلاع داده شود.
امتیاز دهی