کتاب احتمالات و آمار ، خاکباز ، ارکان دانش

موضوعات :
370-آموزش و پرورش
نویسنده : حسن خاکباز
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1392
قیمت : 430,000 ریال
کتاب مورد نظر موجود نیست.
در صورتی که می خواهید این کتاب را تهیه کنید؛ می توانید سفارش دهید تا در صورت امکان این عنوان تهیه و به شما اطلاع داده شود.
امتیاز دهی