توسعه گردشگری روستایی (محل گرایی و تغییرات فرهنگی) ، رضوانی،مهکامه

موضوعات :
110-مابعدالطبیعه
تعداد صفحات: 328
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1391
قیمت : 105,000 ریال
نوع جلد : شومیز
امتیاز دهی