بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها ، کاظمی، 610

موضوعات :
330-اقتصاد
نویسنده : سیدعباس کاظمی
تعداد صفحات: 272
نوبت چاپ: 7
تاریخ انتشار: 1393
قیمت : 160,000 ریال
نوع جلد : شومیز
امتیاز دهی