حقوق تعهدات و قراردادها ، بهرامی احمدی،د.امام صادق

موضوعات :
340-حقوق
شابک: 978-6002140777
تعداد صفحات: 790
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1390
قیمت : 325,000 ریال
امتیاز دهی