محاسبات تاسیسات ساختمان ، طباطبائی،روزبهان

تعداد صفحات: 468
نوبت چاپ: 16
تاریخ انتشار: 1392
قیمت : 259,000 ریال
کتاب مورد نظر موجود نیست.
در صورتی که می خواهید این کتاب را تهیه کنید؛ می توانید سفارش دهید تا در صورت امکان این عنوان تهیه و به شما اطلاع داده شود.
امتیاز دهی