روانشناسی پرورشی نوین:روانشناسی یادگیری و آموزش ویرایش7،سیف،دوران

موضوعات :
370-آموزش و پرورش
نویسنده : علی اکبر سیف
شابک: 978-6006208213
تعداد صفحات: 725
نوبت چاپ: 13
تاریخ انتشار: 1397
قیمت : 680,000 ریال
امتیاز دهی