تعداد عنوان ها: 32,727
حل مسائل GO ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ سیدامیرحسین طاهری اطاقسرا
670,000
چگونه تویوتا شماره 1 شد ، تابش
سیروس تابش؛ دیوید مگی؛ علی تفرشی؛ سروش آذرنیا
550,000
راهنمای عملی سنجش از دور ، علوی پناه ، د.تهران
سیدکاظم علوی پناه؛ سامانتا لوندر؛ جعفر جعفرزاده؛ اندرو لوندر
400,000
کیفیت آب ، حمیدیان ، د.تهران
یانکونگ لی؛ امیرحسین حمیدیان؛ یوسف علی احمدی ممقانی؛ کتی میلیاچو
560,000
بوم شناسی مناطق جزر و مدی ، ابراهیم نژاددرزی ، د.تهران
دیوید رافائلی؛ سعید ابراهیم نژاددرزی؛ رضا ندرلو؛ استیون هاوکینز
690,000
استراتژی بازاریابی جهانی ، حقیقی ، د.تهران
محمد حقیقی؛ بودو اشلیگل میلخ
420,000
معارف اسلامی 2، جوادی،امینی،معارف
محسن جوادی؛ علیرضا امینی
130,000
گوهرشناسی زمرد و الکساندریت روسی ، رضاقلی ، پازینه
زیبا رضاقلی؛ کارل شمترز؛ سیده فیروزه موسوی
450,000
برنامه ریزی منابع انسانی 2213
علی اصغر فانی؛ اردشیر شیری
220,000
استخدامی دبیر تربیت بدنی ، آراه
یوسف عبداله پور
850,000
مکارم اخلاق ، نیشابوری ، د.تهران
محمدتقی دانش پژوه؛ رضی الدین ابوجعفرمحمد نیشابوری
300,000
امروز چه کسی به مهد برود؟ روهمان ، ناردونه
کارل روهمان؛ ابراهیم عامل محرابی
200,000
صوفی نامه ، یوسفی ، علمی
غلامحسین یوسفی
95,000
اصول معاینه دستگاه گوارش واعصاب در نشخوارکنندگان و تک سمی ها ، نادعلیان،دتهران
محمدقلی نادعلیان؛ فریدون نورمحمدزاده؛ عباسعلی اطمینانی
370,000
داده کاوی:مفاهیم و تکنیک ها،جیاوی هان،قمی،و3،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی؛ جیاوی هان؛ میشلن کمبر؛ جیان پی
700,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه