تعداد عنوان ها: 33,517
تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM ، صفری ، دا.تهران
0 ؛ حسین صفری؛ علی عبادی ضیائی؛ محسن مرادی مقدم
500,000
داده کاوی:مفاهیم و تکنیک ها،جیاوی هان،قمی،و3،علوم رایانه
جیاوی هان؛ عین الله جعفرنژاد قمی؛ میشلن کمبر؛ جیان پی
700,000
امنیت شبکه پیشرفته ، قمی ، علوم رایانه
عین الله جعفرنژادقمی
200,000
ساختمان داده ها در ++C،قمی
جعفرنژاد قمی
450,000
فقه استدلالی جلد اول دادمرزی
سید مهدی دادمرزی
350,000
گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت ، نصیری
علی اصغر نصیری؛ اکبر بهمنی؛ ندا طالبی؛ سمیرا ایمان پور
550,000
بیماری های قارچی در دامپزشکی ، شکری ، د.تهران
حجت اله شکری؛ 0 ؛ عقیل شریف زاده
380,000
راهنمای کامل تغذیه ورزشی،آنیتابین،گائینی،1971
آنیتا بین؛ عباسعلی گائینی؛ لیلا شفیعی نیک؛ نسرین رمضانی
450,000
اصول معاینه دستگاه گوارش واعصاب در نشخوارکنندگان و تک سمی ها ، نادعلیان،دتهران
0 ؛ محمدقلی نادعلیان؛ فریدون نورمحمدزاده؛ عباسعلی اطمینانی
370,000
فقه استدلالی جلد2 ، دادمرزی
سید مهدی دادمرزی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه