تعداد عنوان ها: 33,517
تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM ، صفری ، دا.تهران
حسین صفری؛ 0 ؛ علی عبادی ضیائی؛ محسن مرادی مقدم
500,000
کامپایلرها: اصول، تکنیک ها و ابزارها و2، ای هو،قمی، علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی؛ آلفرد وی. ای هو؛ مانیکا اس. لام؛ راوی ستهی؛ جفری دی. اولمن
560,000
درآمدی بر روابط موضوعی و روان شناسی خود ، طهماسب ، نی
علیرضا طهماسب؛ حامد علی آقایی
480,000
ریاضیات مقدماتی،ویرایش7،کرایه چیان
محمدعلی کرایه چیان
390,000
چگونه تویوتا شماره 1 شد ، تابش
سیروس تابش؛ دیوید مگی؛ علی تفرشی؛ سروش آذرنیا
550,000
ساختمان داده ها در ++C،قمی
جعفرنژاد قمی
450,000
فقه استدلالی جلد2 ، دادمرزی
سید مهدی دادمرزی
450,000
فقه استدلالی جلد اول دادمرزی
سید مهدی دادمرزی
350,000
تئوری قابلیت اعتماد سازه ها ، شایانفر ، د.علم و صنعت
محسنعلی شایانفر؛ محمد قانونی بقا؛ احسان جهانی
600,000
برنامه نویسی به زبان پایتون،جعفرنژادقمی،علوم رایانه
عین الله جعفرنژادقمی؛ محمد جعفرنژادقمی
450,000
راهنمای آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی ، نیساری ، مدرسه
سلیم نیساری؛ بهمن زندی؛ حسین قاسم پور
450,000
بافت شناسی مقایسه ای،پوستی،د.تهران
ایرج پوستی؛ 0 ؛ مسعود ادیب مرادی؛ افسانه فضیلی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه