تعداد عنوان ها: 33,517
مذهب علیه مذهب ، شریعتی
علی شریعتی
439,000
مدل تعالی لجستیک وزنجیره تامین ،کریمی جهاد امیر کبیر
بهروز کریمی؛ محسن شیخ سجادیه؛ مجتبی سلیمانی
180,000
حکمت الهی به مثابه علم برتر
علی جعفری هرستانی
100,000
یکپارچه سازی مدیریت مخاطرات و فرایند توسعه ، حاتمی نژاد ، پاپلی
مرکز آسیایی آمادگی در برابر فجایع؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمدسینا شهسواری؛ معصومه حاجی غلامی
250,000
شکوفایی شهری ، علیزاده ، پاپلی
فرهاد علیزاده افشار؛ برنامه اسکان سازمان ملل متحد؛ فروغ خزاعی نژاد
450,000
شهر فردا و آینده ای از زندگی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ کارلو راتی؛ رامین ضربی کناری؛ متیو کلودل
300,000
توصیه عملی برای مدیریت خوردگی ، کرمانی ، فدک
بیژن کرمانی؛ روح اله نوریان؛ تیری چوروت؛ اسفندیار نظرنیا
270,000
بیولوژی کمپبل ج4،خانه زیست شناسی
جین ریس و همکاران؛ خانه زیست شناسی
970,000
ساختمان داده ها در ++C،قمی
جعفرنژاد قمی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه