تعداد عنوان ها: 33,517
نوآوری و کارآفرینی،دراکر،کشاورزی،1696
پیتر دراکر؛ علی حسین کشاورزی
90,000
یادگیری عمیق با شبکه تقابلی مولد ، ترکیان ، نیازدانش
ایوب ترکیان؛ یعقوب لنگر؛ ولادیمیر باک
360,000
مدیریت منظر پایدار ، کاظمی ، جهادمشهد
فاطمه کاظمی؛ توماس کوک؛ نوید وحدتی مشهدیان؛ آنا ماری وندرزاندن
580,000
روش تولید و کارگاه ، نجفی ، پادینا
فهیمه نجفی؛ سپیده محمودی
350,000
تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی ، امیری
نادر سالارزاده امیری؛ رادولف هولستی
350,000
اسرار بانکداری ،مطهری نژاد ، دایزد
عباس مطهری نژاد؛ موری ان؛ رودبار
150,000
بافت شناسی مقایسه ای،پوستی،د.تهران
0 ؛ ایرج پوستی؛ مسعود ادیب مرادی؛ افسانه فضیلی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه