موضوعات: 650-مدیریت و خدمات اداری
تعداد عنوان ها: 1,657
یکپارچه سازی مدیریت مخاطرات و فرایند توسعه ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ مرکز آسیایی آمادگی در برابر فجایع؛ محمدسینا شهسواری؛ معصومه حاجی غلامی
250,000
تحلیل پیشرفته مشتری ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ مایک گرگس بای؛ کاوه حاتمی
440,000
مدیریت استراتژیک زنجیره تامین ، د.تهران
جواد فیض آبادی؛ داوود کریمی دستجردی
450,000
تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM ، صفری ، دا.تهران
حسین صفری؛ علی عبادی ضیائی؛ محسن مرادی مقدم
500,000
استراتژی بازاریابی جهانی ، حقیقی ، د.تهران
محمد حقیقی؛ بودو اشلیگل میلخ
420,000
برنامه ریزی منابع انسانی 2213
علی اصغر فانی؛ اردشیر شیری
220,000
راهبردها و روش های قیمت گذاری (راهنمای افزایش سودآوری) ، نظری ، د.تهران
محسن نظری؛ توماس نیگل؛ شهریار پاوندی؛ جان هوگان؛ ژورف زیل
550,000
مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و ابزار ، شاه حسینی ، د.تهران
محمدعلی شاه حسینی؛ جف دایر؛ سعید امیرعبداللهیان؛ پل گادفری؛ رابرت جنسن؛ دیوید برایس
600,000
چگونه تویوتا شماره 1 شد ، تابش
سیروس تابش؛ دیوید مگی؛ علی تفرشی؛ سروش آذرنیا
550,000
مدل تعالی لجستیک وزنجیره تامین ،کریمی جهاد امیر کبیر
بهروز کریمی؛ محسن شیخ سجادیه؛ مجتبی سلیمانی
180,000
جستاری در مدیریت فروش ، اردکانی ، د.یزد
سعید سعیدااردکانی؛ اکرم شعبانی؛ امیررضا کنجکاومنفرد
640,000
مدیریت بازاریابی ، عزیزی ، 2223
شهریار عزیزی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ محمدرضا کریمی علویجه
310,000
اهرم های کنترل استراتژی،سایمونز،اعرابی،پژوهش های فرهنگی
محمد اعرابی؛ رابرت سایمونیز؛ رحیم زارع؛ علیرضا هاشمی
165,000
طرح تجاری یک صفحه ای ، فیض بخش ، د.شریف
جیم هوران؛ سیدعلیرضا فیض بخش
80,000
مدیریت نیروی کار سیار ، میرسپاسی ، میر
ناصر میرسپاسی؛ مایکل کرات؛ لقمان رحمانپور
77,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه