موضوعات: 330-اقتصاد
تعداد عنوان ها: 1,198
بیت کوین ، ملکیان ، نص
احسان ملکیان؛ آنتونوپولوس ؛ علیرضا زارع پور
490,000
بررسی تطبیقی سازمانهای مدیریت پژوهش و فناوری ، کاشانی
ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ علی بابایی
350,000
توسعه یعنی آزادی،آمارتیاسن،نوری نائینی،نی
محمدسعید نوری نائینی؛ آمارتیاسن
760,000
تاریخ توسعه اقتصادی ژاپن ، پوررستمی ، د.تهران
کنیچی اونو؛ ناهید پوررستمی
560,000
بهبود استثنایی اقتصاد آلمان ، مارین ، یزدان پناه ، د.تهران
دالیا مارین؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ مجید غلامی
200,000
خودآموز اصول بازار سرمایه جلد 1 ، مناجاتی ، نگاه دانش
رضا مناجاتی؛ محسن مطمئن؛ حسین توکلیان
650,000
کلیات مهمترین بیماری های مشترک انسان و دام (زئونوز) ، نظری ، مرزدانش
سینا نظری؛ سیده فاطمه مصباحی؛ علی اکبر مزینانی؛ فائزه قاسمی
400,000
خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم ، میبدی ، جهاداصفهان
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ سعید ترکش اصفهانی
300,000
پژوهشگر مشتاق کارآفرینی ، سخدری ، د.تهران
شفرد ؛ کمال سخدری؛ ساره کولجی
190,000
غذا، کشاورزی و گردشگری ، رفیعی
هادی رفیعی دارانی؛ راحله والی زاده اردلان
290,000
ایمنی عملیاتی در صنعت نفت و گاز ، هاشمی ، یزدا
سیده ام البنین هاشمی؛ سعیده منتظر؛ حامد نعمتیان؛ فاطمه ستوده؛ رضا خادم
850,000
ایمنی و قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز ، سیداصفهانی ، د.امیرکبیر
بالبر دیلون؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ محمدرضا نباتچیان
360,000
مقدمه ای بنیادین بر ریاضیات مالی ، میرزایی ، د.خواجه نصیر
تورستن هنس؛ مجید میرزایی؛ محمدابراهیم؛ اوستیگنیو؛ رینرشنک؛ آقابابائی؛ هوپه
370,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه