موضوعات: 040-علوم رایانه
تعداد عنوان ها: 795
استاندارها و چالش های اینترنت اشیا ، قیصری ، علوم رایانه
محمد قیصری؛ فاطمه یزدان نژاد؛ سعیدرضا عرب؛ کیاناز رضایی
350,000
مبانی شبکه و سخت افزار 2165
رحیم شهبازی
190,000
مهارت 6:پاورپوینت ICDL2016 ، سبزعلی گل ، صفار
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
100,000
واژه نامه علم داده ، نیکخواه
امیره نیکخواه
280,000
مهارت 3: واژه پرداز Microsoft Word 2016 سبزعلی گل ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
100,000
ریزپردازنده و زبان اسمبلی،همایونپور،شیخ بهایی اصفهان
محمدمهدی همایونپور؛ فرزاد حصار؛ امیر اصغری؛ علی قنبری
600,000
کاربر ICDL 2016 ، موسوی ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
680,000
قابلیت اطمینان سیستم های کامپیوتری (ایمنی و کاربردپذیری) ، اصفهانی ، د.امیرکبیر
میرمهدی سیداصفهانی؛ بالبر دیلون؛ محمدرضا نباتچیان
180,000
مهارت 4 : صفحه گسترده Microsoft Excel 2016 ، سبزعلی گل ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
300,000
رایانش ابری ، بهوومیک ، قمی ، علوم رایانه
ساندیپ بهوومیک؛ عین اله جعفرنژاد قمی؛ بهنام برزگر
470,000
علوم اطلاعات و ارتباطات ، فتوره چی ، اندیشه احسان
محمدمهدی فتوره چی؛ الکس موکی ئلی
200,000
ICDL سطح2(2016)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
مجید سبزعلی گل؛ علی موسوی
400,000
مهندسی فناوری اطلاعات ، قمی،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی
350,000
رایانه کار درجه 2 ج 2 ، موسوی
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل؛ مهدی قربانی؛ حسن صمدی آذر
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه