موضوعات: 420-زبان انگلیسی
تعداد عنوان ها: 567
مهندسی عمران ، زبان تخصصی ، قاسم ، سیمای دانش
رضا قاسم؛ امین زاهدی خامنه؛ حسام رهنما
170,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی،جدیری سلیمی،221
ابراهیم جدیری سلیمی؛ حسن عدالت نمین؛ سیروس مسیحا
100,000
MANAGEMENT (افست) ، کونتز
HAROLD KOONTZ؛ HEINZ WEIHRICH
85,000
آواشناسی ، کشاورز ، 2138
محمدحسین کشاورز
90,000
نامه نگاری ، تاج الدین ، 2144
ضیاء تاج الدین؛ منصور ابطحی؛ علی رحیمی
220,000
انگلیسی برای دانشجویان دریانوردی و علوم دریایی ، خوش سیما ، 2135
هوشنگ خوش سیما؛ فاطمه معافیان؛ سیدجعفر سجادی
350,000
زبان تخصصی موسیقی د تهران
امین هنرمند
200,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه ، جزایری 2109
ابوالقاسم جزایری؛ احمدرضا فرزانه
160,000
راهنمای جامع زبان تخصصی برای دانشجویان علوم دامی و دامپزشکی،حسن پور،عمیدی تبریز
کریم حسن پور؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ آرش جوانمرد؛ منیره ابوالقاسم
220,000
گرامر کامل زبان انگلیسی Grammar in Use،بلوچ،و3،دانشیار
حمیدرضا بلوچ؛ ریموند مورفی؛ ویلیام آر.اسمالزر
340,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه ، 6
بهنوش اخوان؛ پریوش بهگام؛ اسماعیل فقیه؛ منوچهر حقانی
130,000
انگلیسی عمومی برای دانشجویان مهندسی پزشکی،نجاریان،جهادامیرکبیر
سیامک نجاریان؛ مهناز کارگر سهمی؛ کیانوش امیری
190,000
انگلیسی برای دانشجویان علوم قرآن و حدیث ، هفتادر ، د.تهران
حسن رضایی هفتادر؛ علی مرامی حاجی کندی
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه