موضوعات: 380-بازرگانی و ارتباطات وحمل و نقل
تعداد عنوان ها: 70
نظریه سازمان در آموزش عالی منینگ عباسیان جهاد
کاتلین منینگ؛ حسین عباسیان
250,000
فلزات بحرانی در قرن 21 برای تکنولوژی های پایدار آینده ، خضری ، تالاب
سیدمصطفی خضری؛ مولفان برنامه ریزی محیط زیست ملل متحد؛ سحر طبیبیان؛ سپیده سمیع
165,000
تحلیل تقاضای حمل و نقل ، کنفانی ، د.مدرس
ادیب کنفانی؛ امیررضا ممدوحی؛ میلاد مهدی زاده
500,000
محیط زیست و حمل و نقل شهری پایدار،منوری،تالاب
مسعود منوری؛ لیلا رمضانی
260,000
نشریه گ-780:اطلس هواشناسی-جاده ای بزرگراه های کشور،فتاحی،مسکن شهرسازی
ابراهیم فتاحی؛ مجید وظیفه دوست؛ میترا لاله سیاه پیرانی
100,000
تحلیل شبکه اجتماعی،جان اسکات،صادقی نژاد،د.فردوسی
محسن نوغانی دخت بهمنی؛ جان اسکات؛ مهسا صادقی نژاد
140,000
بازاریابی بین المللی،بابایی زکلیکی، 367
محمد علی بابایی زکلیکی
130,000
آمایش شهری ، پوراحمد ، نشرشهر
احمد پوراحمد؛ مسلم ضرغام فرد؛ امیرحسین خادمی
180,000
نیکوکاران بدطینت،جون چانگ،پیغامی،د.امام صادق
عادل پیغامی؛ ها.جون چانگ؛ امیر عزیزی؛ زهرا ایجی
230,000
سیستم های بانک اطلاعاتی ج1،و8،دیت،قمی،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی؛ سی.جی.دیت
250,000
آتش نشانی و خدمات ایمنی در شهرداری ها،علوی مقدم،تالاب
مجتبی علوی مقدم؛ مهدی سالم؛ اصغر منجمی ممقانی
140,000
تشریح مسائل انتگرال ، آخوندی ، فرهنگ روز
محسن آخوندی؛ غلامرضا توکلی
150,000
گیاه پالایی مبانی و کاربردها،رهنما،صنعت نفت
حسن رهنما؛ ابراهیم علایی
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه