موضوعات: 380-بازرگانی و ارتباطات وحمل و نقل
تعداد عنوان ها: 114
راهنمای آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی ، نیساری ، مدرسه
سلیم نیساری؛ بهمن زندی؛ حسین قاسم پور
450,000
تکنیک های دسترسی چندگانه فرکانس رادیویی به بیان ساده ، حیدری ، ادیبان
صالح فاروق؛ بهروز حیدری؛ ایمان عباس زاده؛ احسان عزیزیان
200,000
استراتژی های بازرگانی بین المللی ، ابراهیمی ، ادیبان
مهدی ابراهیمی؛ فاطمه صابریان
850,000
محیط زیست و حمل و نقل شهری پایدار،منوری،تالاب
مسعود منوری؛ لیلا رمضانی
260,000
نظریه سازمان در آموزش عالی منینگ عباسیان جهاد
کاتلین منینگ؛ حسین عباسیان
250,000
تحلیل تقاضای حمل و نقل ، کنفانی ، د.مدرس
امیررضا ممدوحی؛ ادیب کنفانی؛ میلاد مهدی زاده
500,000
فلزات بحرانی در قرن 21 برای تکنولوژی های پایدار آینده ، خضری ، تالاب
مولفان برنامه ریزی محیط زیست ملل متحد؛ سیدمصطفی خضری؛ سحر طبیبیان؛ سپیده سمیع
165,000
حقایق مغز (مقدمه ای بر مغز و دستگاه عصبی) ، نوربخش نیا ،جهاداصفهان
مریم نوربخش نیا؛ انجمن بین الملل علوم اعصاب؛ مهدی ایوانی؛ بهاره کریمی
150,000
جامعه شناسی کاربردی 2043
حسن ملک؛ استفان اف.استیل؛ جمی پرایس؛ محمد حب وطن
100,000
نشریه گ-780:اطلس هواشناسی-جاده ای بزرگراه های کشور،فتاحی،مسکن شهرسازی
ابراهیم فتاحی؛ مجید وظیفه دوست؛ میترا لاله سیاه پیرانی
100,000
بازاریابی بین المللی،بابایی زکلیکی، 367
محمد علی بابایی زکلیکی
130,000
تحلیل شبکه اجتماعی،جان اسکات،صادقی نژاد،د.فردوسی
محسن نوغانی دخت بهمنی؛ جان اسکات؛ مهسا صادقی نژاد
140,000
درآمدی بر الگوی مدیریت منطقه در ایران،فرجی،س.جهادتهران
امین فرجی؛ علیرضا نظری؛ حمیدرضا بابایی
145,000
نیکوکاران بدطینت،جون چانگ،پیغامی،د.امام صادق
عادل پیغامی؛ ها.جون چانگ؛ امیر عزیزی؛ زهرا ایجی
230,000
استانداردسازی دیرهنگام و هم پایی فناورانه ، بحیرایی
محمد روضه سرا؛ راتاناواراها ؛ مجتبی بحیرایی
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه