موضوعات: 380-بازرگانی و ارتباطات وحمل و نقل
تعداد عنوان ها: 85
راهنمای آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی ، نیساری ، مدرسه
سلیم نیساری؛ بهمن زندی؛ حسین قاسم پور
450,000
نظریه سازمان در آموزش عالی منینگ عباسیان جهاد
کاتلین منینگ؛ حسین عباسیان
250,000
محیط زیست و حمل و نقل شهری پایدار،منوری،تالاب
مسعود منوری؛ لیلا رمضانی
260,000
فلزات بحرانی در قرن 21 برای تکنولوژی های پایدار آینده ، خضری ، تالاب
مولفان برنامه ریزی محیط زیست ملل متحد؛ سیدمصطفی خضری؛ سحر طبیبیان؛ سپیده سمیع
165,000
تحلیل تقاضای حمل و نقل ، کنفانی ، د.مدرس
ادیب کنفانی؛ امیررضا ممدوحی؛ میلاد مهدی زاده
500,000
تحلیل شبکه اجتماعی،جان اسکات،صادقی نژاد،د.فردوسی
محسن نوغانی دخت بهمنی؛ جان اسکات؛ مهسا صادقی نژاد
140,000
نشریه گ-780:اطلس هواشناسی-جاده ای بزرگراه های کشور،فتاحی،مسکن شهرسازی
ابراهیم فتاحی؛ مجید وظیفه دوست؛ میترا لاله سیاه پیرانی
100,000
بازاریابی بین المللی،بابایی زکلیکی، 367
محمد علی بابایی زکلیکی
130,000
استانداردسازی دیرهنگام و هم پایی فناورانه ، بحیرایی
راتاناواراها ؛ محمد روضه سرا؛ مجتبی بحیرایی
260,000
آمایش شهری ، پوراحمد ، نشرشهر
احمد پوراحمد؛ مسلم ضرغام فرد؛ امیرحسین خادمی
180,000
نیکوکاران بدطینت،جون چانگ،پیغامی،د.امام صادق
ها.جون چانگ؛ عادل پیغامی؛ امیر عزیزی؛ زهرا ایجی
230,000
گیاه پالایی مبانی و کاربردها،رهنما،صنعت نفت
حسن رهنما؛ ابراهیم علایی
400,000
اندیشیدن درباره فضا،مایک کرنگ،عبدالله زاده،دفترپژوهشهای فرهنگی
مایک کرنگ؛ محمود عبدالله زاده؛ نایجل ثریفت
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه