موضوعات: 390-آداب و رسوم وآداب معاشرت و فرهنگ مردم
تعداد عنوان ها: 25
فرهنگ البسه مسلمانان،دزی،هروی،د.تهران
حسینعلی هروی؛ ر.پ.آ.دزی
300,000
دانش خانواده و جمعیت ، سالاری فر ، 1938
محمدرضا سالاری فر؛ حسین محمودیان؛ فیروزه غفاری
120,000
مدیریت رویدادهای ورزشی تفریحی نو گردشگری ، علی دوست قهفرخی ، آوای ظهور
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ ابراهیم دلدار؛ محمود باهمت؛ مجتبی ظریفی؛ علی افسای
90,000
فرهنگ و زندگی روزمره ،مرادی ، تیسا
علیرضا مرادی؛ دیوید انگلیس
69,000
هبوط ،دنیل کویین،قارونی،جهادمشهد
دانیال قارونی؛ دنیل کویین
40,000
مهاجرت بازنشستگان به مناطق روستایی،رضوانی،نورعلم
دیوید ال.براون و نینا گلاسگو؛ محمدرضا رضوانی؛ محمد اکبر پورسراسکانرود؛ مهدی سرخوش
75,000
نظریه های جامعه شناسی محض و کاربردی ، 313
غلامعباس توسلی؛ کالوین جی. لارسن؛ رضا فاضل
40,000
پوشاک در ایران باستان ، سیکارودی،امیرکبیر
فریدون پوربهمن؛ هاجر ضیاءسیکارودی
66,000
تشریفات ، شایان فخر ، سخنوران
محمدعلی شایان فخر؛ جهانگیر بخشی
49,000
داستان ارواح ، رضایی
احمد رضایی؛ هینز اینسو فنکل
42,000
ارتباطات و فرهنگ (1)، 428
مهدی بابایی اهری؛ آلفرد جی. اسمیت
55,000
نظریه های جامعه شناختی ، ریتزر ، مهدوی،شهیدبهشتی
محمد صادق مهدوی و همکاران؛ جورج ریترز
8,600