موضوعات: 760-هنرهای گرافیک وچاپ
تعداد عنوان ها: 15
زندان ها (له کارچری) ، روحی ، کسری
پویان روحی؛ جیووانی باتیستا پیرانزی
300,000
شناخت هنر گرافیک 2،مهاجر،فاطمی
کامران افشارمهاجر
170,000
شناخت هنر گرافیک 1،مهاجر،فاطمی
کارمان افشارمهاجر
220,000
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری،حاتمی نژاد،کتابدارتوس مشهد
ام گات دینر؛ حسین حاتمی نژاد؛ لسلی باد؛ عبدالمطلب برات نیا
150,000
بررسی زندگی فضای عمومی،یان گل،ایزدی،اول آخر
محمدسعید ایزدی؛ یان گل؛ بیگیت اسوار؛ سمانه محمدی؛ سمانه خبیری
248,000
شهر و محیط زیست ، طبیبان،د.تهران
کریستوفر ؛ منوچهر طبیبیان؛ جی.بون؛ علی مدرس
120,000
مدیریت در محوطه های میراث جهانی،فیلدن،حناچی،د.تهران
برنارد م. فیلدن؛ پیروز حناچی؛ یوکا یوکیلتو
150,000
شهر و رفتارهای اجتماعی،داوری نژاد، طحان
مسعود داوری نژاد؛ 0 ؛ محمدرضا مبهوت
125,000
اسکیس 4 : گرافیک و تحلیل سایت،صدیق،کلهر
مرتضی صدیق؛ میثم صدیق
350,000
زبان ادبیات فارسی ، سنگری
محمدرضا سنگری
55,000
لیتوگرافی (چاپ سنگی) ، سلیمی
0 ؛ همایون سلیمی
30,000
الکترومغناطیس شامل 310 مسئله حل شده،ابریشمیان،خواجه نصیر
محمدصادق ابریشمیان؛ ژوزف - ا- ادمینستر؛ نصرت ا... گرانپایه
7,500