موضوعات: 760-هنرهای گرافیک وچاپ
تعداد عنوان ها: 12
زندان ها (له کارچری) ، روحی ، کسری
پویان روحی؛ جیووانی باتیستا پیرانزی
300,000
بررسی زندگی فضای عمومی،یان گل،ایزدی،اول آخر
یان گل؛ محمدسعید ایزدی؛ بیگیت اسوار؛ سمانه محمدی؛ سمانه خبیری
248,000
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری،حاتمی نژاد،کتابدارتوس مشهد
حسین حاتمی نژاد؛ ام گات دینر؛ عبدالمطلب برات نیا؛ لسلی باد
150,000
مدیریت در محوطه های میراث جهانی،فیلدن،حناچی،د.تهران
پیروز حناچی؛ برنارد م. فیلدن؛ یوکا یوکیلتو
150,000
شهر و محیط زیست ، طبیبان،د.تهران
کریستوفر ؛ منوچهر طبیبیان؛ جی.بون؛ علی مدرس
120,000
شهر و رفتارهای اجتماعی،داوری نژاد، طحان
0 ؛ مسعود داوری نژاد؛ محمدرضا مبهوت
125,000
اسکیس 4 : گرافیک و تحلیل سایت،صدیق،کلهر
مرتضی صدیق؛ میثم صدیق
350,000
زبان ادبیات فارسی ، سنگری
محمدرضا سنگری
55,000
لیتوگرافی (چاپ سنگی) ، سلیمی
0 ؛ همایون سلیمی
30,000
الکترومغناطیس شامل 310 مسئله حل شده،ابریشمیان،خواجه نصیر
محمدصادق ابریشمیان؛ ژوزف - ا- ادمینستر؛ نصرت ا... گرانپایه
7,500