موضوعات: 760-هنرهای گرافیک وچاپ
تعداد عنوان ها: 7
شهر و محیط زیست ، طبیبان،د.تهران
منوچهر طبیبیان؛ کریستوفر ؛ جی.بون؛ علی مدرس
120,000
شهر و رفتارهای اجتماعی،داوری نژاد، طحان
0 ؛ مسعود داوری نژاد؛ محمدرضا مبهوت
125,000
اسکیس 4 : گرافیک و تحلیل سایت،صدیق،کلهر
مرتضی صدیق؛ میثم صدیق
350,000
زبان ادبیات فارسی ، سنگری
محمدرضا سنگری
55,000
الکترومغناطیس شامل 310 مسئله حل شده،ابریشمیان،خواجه نصیر
محمدصادق ابریشمیان؛ ژوزف - ا- ادمینستر؛ نصرت ا... گرانپایه
7,500