موضوعات: 360-مشکلات اجتماعی وانجمنها
تعداد عنوان ها: 299
کار با نوجوانان ،راهنمای درمانگران ، روان شناسان و مشاوران ، سعدی پور
جولی آن لسر؛ اسماعیل سعدی پور؛ نیکول نیکوترا؛ نادیا رستمی
380,000
علم طراحی در گردشگری ، رفیعی
هادی رفیعی دارانی؛ دانیل فسن مایر؛ رویاسادات علوی پور؛ ژنگ ژیانگ
390,000
محیط زیست عمومی ، پناهی ، فنی ایران
مصطفی پناهی؛ جلال شایگان
480,000
حذف کربن دی اکسید ، با نگرش جذبی و غشایی ، مولوی ، د.شریف
حسین مولوی؛ اکبر شجاعی؛ سید عباس موسوی
400,000
نشریه ض-682: آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش ، کمیته محافظت ساختمان
کمیته تخصصی آیین نامه محافظت ساختمان ها در براب آتش
200,000
مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی ، صادقی
احمد صادقی؛ فاطمه پورمحمد
149,000
محیط زیست و بهداشت کارخانه ، گروئی ، تالاب
حمیده گروئی؛ تهمینه آتشگران
165,000
قدرت علم و پویایی جهان ، بوچر ، کلاهی ، جهادمشهد
مایکل بوچر؛ مهدی کلاهی؛ مکس کروت
180,000
جرم شناسی،رحیمی نژاد،فروزش
اسمعیل رحیمی نژاد
350,000
مدیریت محیط زیست، محمدنژاد، تالاب
شاهین محمدنژاد؛ فاطمه عبادتی
180,000
حریق ، رمضانیان ، شایسته گستر
نوید رمضانیان
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه