موضوعات: 360-مشکلات اجتماعی وانجمنها
تعداد عنوان ها: 365
نقشه برداری کاربردی ، رفیعی میرزا ، نوآور
احمد رفیعی میرزا؛ امین گیو؛ نیلوفر حاجیلو
410,000
امنیت سیستم های آب و فاضلاب شهری ، کشوری ، د.امام حسین
عبدالرحمن کشوری؛ سیدبشارت انجم روز
390,000
علم طراحی در گردشگری ، رفیعی
دانیل فسن مایر؛ هادی رفیعی دارانی؛ رویاسادات علوی پور؛ ژنگ ژیانگ
390,000
مشاوره و توان بخش تادیبی 2264
ناصر آقابابائی؛ پاتریشیا ون ورهیس؛ امیلی سالزبری
450,000
آلودگی هوا ، سلامت و اثرات محیط زیستی ، کریمی ، جهاد اصفهان
آناهیتا کریمی؛ حسین بشری؛ محسن سلیمانی
1,000,000
دفاع همه جانبه رویکرد همه جانبه ، فولادی
قاسم فولادی؛ وحید زارعی
320,000
درآمدی بر جرم شناسی ، رایجیان اصلی ، 2217
مهرداد رایجیان اصلی
260,000
کار با نوجوانان ،راهنمای درمانگران ، روان شناسان و مشاوران ، سعدی پور
اسماعیل سعدی پور؛ جولی آن لسر؛ نادیا رستمی؛ نیکول نیکوترا
380,000
رویکردهای نظری هفتگانه دربررسی مسائل اجتماعی،صدیق سروستانی،د.تهران
رحمت اله صدیق سروستانی؛ ارل رابینگتن؛ مارتین واینبرگ
390,000
جرم شناسی نظری ولد ، شجاعی ، 2272
علی شجاعی؛ تامس جی. برنارد؛ جفری اسنیپس؛ الکساندر جرولد
440,000
نشریه ض-682: آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش ، کمیته محافظت ساختمان
کمیته تخصصی آیین نامه محافظت ساختمان ها در براب آتش
200,000
حذف کربن دی اکسید ، با نگرش جذبی و غشایی ، مولوی ، د.شریف
حسین مولوی؛ اکبر شجاعی؛ سید عباس موسوی
400,000
مدیریت محیط زیست، محمدنژاد، تالاب
شاهین محمدنژاد؛ فاطمه عبادتی
180,000
مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی ، صادقی
احمد صادقی؛ فاطمه پورمحمد
149,000
قدرت علم و پویایی جهان ، بوچر ، کلاهی ، جهادمشهد
مهدی کلاهی؛ مایکل بوچر؛ مکس کروت
180,000
محیط زیست و بهداشت کارخانه ، گروئی ، تالاب
حمیده گروئی؛ تهمینه آتشگران
165,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه