موضوعات: 540-شیمی و بلورشناسی وکانی شناسی
تعداد عنوان ها: 491
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی،فیلد،یاوری،و5،علوم دانشگاهی
عیسی یاوری؛ ال. دی فیلد؛ اس. استرنهل؛ جی. ار. کالمن
600,000
راهنمای کانی شناسی ج2،کلاین،مدبری،مرکزنشر
فرید مر؛ کرنلیس کلاین؛ کرنلیوس اس . هارلبوت؛ سروش مدبری
450,000
نکات کلیدی در شیمی آلی ، کیان مهر ، د.تهران
اندرو پارسونز؛ ابراهیم کیان مهر
680,000
آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه،میلر،گلابی،د.تبریز
مهدی گلابی؛ جیمز. ان. میلر؛ جین. سی. میلر
400,000
واکنش کلیک در سنتز آلی ، نصراصفهانی ، د.شاهرود
حسین نصراصفهانی؛ چاندراسکان
600,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج1:(ساختار و مکانیزم ها )،کری،و5،سبز،دانش نگار
مجید هروی؛ فرانسیس ا.کری؛ ابراهیم عامل محرابی؛ ریچارد ج. ساندبرگ
900,000
آشنایی با هیدروکلوئیدها در صنایع غذایی ، صادقی
احسان صادقی؛ مریم عزیزی لعل آبادی؛ هلاله حجت آبادی
310,000
تجزیه طیف شیمیایی ج2،چالوسی،د.تربیت معلم
جیمز دی اینگل جی آر؛ مرضیه چالوسی؛ استانلی آر کروچ
320,000
روش های بیوشیمی و بیوفیزیک،موحدی،د.تهران
علی اکبر موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ جمشید خان چمنی
260,000
تشریح شیمی آلی 2 ،ولهارد ، ویرایش 7 ، نوپردازان
مجید میرمحمدصادقی؛ ولهارد ؛ شور ؛ محمدرضا سعیدی؛ مجید هروی
550,000
شیمی عمومی 1،و6،مورتیمر،یاوری،علوم دانشگاهی
چارلز مورتیمر؛ عیسی یاوری
330,000
یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت شده در آموزش شیمی ، میرزایی ، د.رجایی
رسول عبداله میرزائی؛ معصومه شاه محمدی؛ امراله کوهی فایق
180,000
تشریح مسائل شیمی فیزیک ج1، لوین،محرابی،و6،دانش نگار
آیرا ان.لواین؛ ابراهیم عامل محرابی؛ وحیدعربعلی
250,000
مبانی طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته یک و دو بعدی ، توکل ، گسترش علوم پایه
هورست فریبولین؛ حسین توکل؛ سعیدامیر اصلانزاده ممقانی؛ ستار ارشدی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه