موضوعات: 540-شیمی و بلورشناسی وکانی شناسی
تعداد عنوان ها: 472
آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه،میلر،گلابی،د.تبریز
مهدی گلابی؛ جیمز. ان. میلر؛ جین. سی. میلر
400,000
راهنمای کانی شناسی ج2،کلاین،مدبری،مرکزنشر
فرید مر؛ کرنلیس کلاین؛ سروش مدبری؛ کرنلیوس اس . هارلبوت
450,000
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی،فیلد،یاوری،و5،علوم دانشگاهی
ال. دی فیلد؛ عیسی یاوری؛ اس. استرنهل؛ جی. ار. کالمن
600,000
نکات کلیدی در شیمی آلی ، کیان مهر ، د.تهران
ابراهیم کیان مهر؛ اندرو پارسونز
680,000
واکنش کلیک در سنتز آلی ، نصراصفهانی ، د.شاهرود
حسین نصراصفهانی؛ چاندراسکان
600,000
آشنایی با هیدروکلوئیدها در صنایع غذایی ، صادقی
احسان صادقی؛ مریم عزیزی لعل آبادی؛ هلاله حجت آبادی
310,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج2:(ساختار و مکانیزم ها)،کری،و5،دانش نگار
فرانسیس کری؛ مجید هروی؛ هوشنگ واحدی؛ ریچارد ساندربرگ؛ ابراهیم عامل محرابی
700,000
تشریح مسائل شیمی فیزیک ج1، لوین،محرابی،و6،دانش نگار
آیرا ان.لواین؛ ابراهیم عامل محرابی؛ وحیدعربعلی
250,000
شیمی عمومی 1،و6،مورتیمر،یاوری،علوم دانشگاهی
چارلز مورتیمر؛ عیسی یاوری
330,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب دوم ج1:(واکنش ها و سنتزها)،کری،و5،چ6،دانش نگار
مجید هروی؛ فرانسیس کری؛ ریچارد ساندربرگ؛ خدیجه بختیاری؛ ابراهیم عامل محرابی
1,050,000
تجزیه طیف شیمیایی ج2،چالوسی،د.تربیت معلم
مرضیه چالوسی؛ جیمز دی اینگل جی آر؛ استانلی آر کروچ
320,000
شیمی فیزیک:ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی،اتکینز،پارسافر،صنعتی اصفهان
پیتر اتکینز؛ غلامعباس پارسافر؛ بیژن نجفی؛ جولیو . دی . پائولا
490,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج1:(ساختار و مکانیزم ها )،کری،و5،سبز،دانش نگار
مجید هروی؛ فرانسیس ا.کری؛ ریچارد ج. ساندبرگ؛ ابراهیم عامل محرابی
900,000
تشریح شیمی آلی 2 ،ولهارد ، ویرایش 7 ، نوپردازان
ولهارد ؛ مجید میرمحمدصادقی؛ محمدرضا سعیدی؛ شور ؛ مجید هروی
550,000
مبانی شیمی معدنی 3 ، آقابزرگ ، جهادخوارزمی
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ مریم دقیقی اصلی؛ شبنم ششمانی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه