موضوعات: 990-تاریخ عمومی سایرقسمتهای جهان
تعداد عنوان ها: 20
روش شناسی ترجمه فرآن کریم ، جواهری
سیدمحمدحسن جواهری
128,000
تاریخ اجتماعی(مسائل،راهبردها،روش ها)،فربرن، 1890
ابراهیم موسی پور بشلی؛ مایلز فربرن؛ محمدابراهیم باسط
145,000
شهر باستانی بیشاپور1814
علی‌ اکبر سرفراز؛ احمد چایچی امیرخیز؛ محمدرضا سعیدی
115,000
روش شناسی تاریخ،پاکتچی،د.امام صادق
احمد پاکتچی؛ صالح زارعی
480,000
ژئواستراتژی قطبین (شمال و جنوب) ، نامی ، نیروهای مسلح
محمدحسن نامی؛ فریبرز احمدی دهکاء
50,000
تاریخ و روایت ، دهکردی
جفری رابرتز؛ جلال فرزانه دهکردی
40,000
مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام 987
هادی انصاری؛ صالح احمدالعلی
15,000