موضوعات: 930-تاریخ جهان باستان
تعداد عنوان ها: 43
تمدن قدیم ، فلسفی ، اساطیر
فوستل دوکولانژ؛ نصراله فلسفی
900,000
مبادی و مبانی باستان شناسی شناختی ، ملاصالحی ، د.تهران
حکمت الله ملاصالحی؛ وحید عسکرپور
230,000
مقدمه ای بر ژنتیک باستان شناسی 2055
کمال الدین نیکنامی؛ مریم رمضانی
210,000
باستان شناسی شناختی و تکامل انسان،فردریک،نیکنامی،د.تهران
کمال الدین نیکنامی؛ سوفی.آ.دبون ؛ فردریک.ل.کولیج ؛ مریم رمضانی؛ تامس وین
310,000
تاریخ تفکر باستان شناختی،تریگر،شاملو 1944
غلامعلی شاملو؛ بروس جی.تریگر
215,000
تاریخ ادبیات ایران(2):از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول،میرباقری فرد،1931
علی اصغر میرباقری فرد؛ محمودبراتی ؛ حسین آقاحسینی
110,000
سیر تاریخ،گوردون ویر چایلد،بهمنش،د.تهران
احمد بهمنش؛ گوردون ویر چایلد
160,000
جانور باستان شناسی،ریتز،نیکنامی،د.تهران
کمال الدین نیکنامی؛ الیزابت جی.ریتز؛ الیزابت س.وینگ؛ حسین صبری
400,000
مبانی نظری باستان شناسی،دارک،عبدی،مرکزنشر
کن. آر. دراک؛ کامیار عبدی
140,000
باستان شناسی چهل تکه،گاراژیان،علم آفرین،پاپلی
عمران گاراژیان؛ لیلا پاپلی یزدی؛ مریم دژم خوی؛ مریم نعمتی؛ آرمان مسعودی
80,000
درآمدی بر تاریخ پژوهی،استنفود،صادقی،977
مسعود صادقی؛ مایکل استنفورد
215,000
باستانشناسی غرب ایران، 586
زهرا باستی؛ فرانک هول؛ گرگوری ا.جانسون؛ هنری ت.رایت
440,000
روشهای میدانی در باستان شناسی،تامس،نیکنامی، 1719
تامس هستر؛ کمال الدین نیکنامی؛ هری شیفر؛ حسین صبری؛ کنت فدر
190,000
عصر آهن اولیه در پشت کوه لرستان،1756
اورنو اورلت؛ کمال الدین نیکنامی؛ امیرساعد موچشی
240,000
عصر آهن ایران، 1204
حسن طلایی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه