موضوعات: 930-تاریخ جهان باستان
تعداد عنوان ها: 43
نظریه ها در باستان شناسی امروز 2247
ایان هادر؛ افسانه محمدی شاهرخ آبادی؛ نوراله مرادی نوروزی
250,000
مردم زمین ، صبری ، د.مازندران
برایان فاگان؛ حسین صبری؛ رحمت عباس
320,000
تاریخ هرودت 2جلدی ، اساطیر
مرتضی ثاقب فر
1,800,000
مبادی و مبانی باستان شناسی شناختی ، ملاصالحی ، د.تهران
حکمت الله ملاصالحی؛ وحید عسکرپور
230,000
تمدن قدیم ، فلسفی ، اساطیر
فوستل دوکولانژ؛ نصراله فلسفی
900,000
باستان شناسی شناختی و تکامل انسان،فردریک،نیکنامی،د.تهران
کمال الدین نیکنامی؛ سوفی.آ.دبون ؛ فردریک.ل.کولیج ؛ مریم رمضانی؛ تامس وین
310,000
مقدمه ای بر ژنتیک باستان شناسی 2055
کمال الدین نیکنامی؛ مریم رمضانی
210,000
تاریخ ادبیات ایران(2):از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول،میرباقری فرد،1931
علی اصغر میرباقری فرد؛ محمودبراتی ؛ حسین آقاحسینی
110,000
تاریخ تفکر باستان شناختی،تریگر،شاملو 1944
بروس جی.تریگر؛ غلامعلی شاملو
215,000
مبانی نظری باستان شناسی،دارک،عبدی،مرکزنشر
کن. آر. دراک؛ کامیار عبدی
260,000
سیر تاریخ،گوردون ویر چایلد،بهمنش،د.تهران
گوردون ویر چایلد؛ احمد بهمنش
160,000
جانور باستان شناسی،ریتز،نیکنامی،د.تهران
الیزابت جی.ریتز؛ کمال الدین نیکنامی؛ الیزابت س.وینگ؛ حسین صبری
400,000
درآمدی بر تاریخ پژوهی،استنفود،صادقی،977
مایکل استنفورد؛ مسعود صادقی
215,000
باستانشناسی غرب ایران، 586
فرانک هول؛ زهرا باستی؛ گرگوری ا.جانسون؛ هنری ت.رایت
440,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه