موضوعات: 690-ساختمان و ساختمان سازی
تعداد عنوان ها: 449
راهنمای نرم افزار کانتم نسخه 3/2 ، شاملو ، یزدا
عباس شاملو؛ امیرحسین صاحب الزمانی؛ میلاد دربندسری
500,000
گرمایش و سرمایش ناحیه ای (DHC) ASHRAE کتاب ششم ، افضلی ، یزدا
انجمنASHRAE آمریکا؛ محمدرضا افضلی
264,000
جوشکاری لوله ها ، پورترک ، یزدا
کامران پورترک؛ چارلز مک کانل
396,000
آشنایی با تجهیزات مکانیزه در مزارع پرورش دام و طیور ، مزیناتی
میترا مزینانی؛ مهدی عدالتی نسب؛ جعفر عدالتی نسب؛ عبدالرضا تقی زاده ریابی
150,000
گرمایش و سرمایش تابشی ASHRAE کتاب سوم ، افضلی ، یزدا
انجمنASHRAE آمریکا؛ محمدرضا افضلی
100,000
راهنمای طراحی سیستم های تهویه مطبوع ، شادپی ، یزدا
بیژن شادپی؛ والتر تی گروندزیک
421,000
سرمایش و گرمایش ساختمان ASHRAE کتاب اول ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ انجمنASHRAE آمریکا
148,000
تهویه مطبوع و توزیع هوا ASHRAE کتاب دوم ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ انجمنASHRAE آمریکا
160,000
کالبدشناسی دندان ها در اسب ، عزیزی ، نوربخش
پیمان عزیزی؛ بابک رسولی؛ امید زهتاب ور
200,000
مصالح ساختمانی برای معماران ، تقی زاده ، د.تهران
کتایون تقی زاده؛ مژده تابش
700,000
تهویه طبیعی ساختمان ها ، بصام ، یزدا
جمیل بصام؛ درک کلمنتس؛ کروم
298,000
تجهیزات گرمایشی تابشی ASHRAE کتاب هشتم ، افضلی ، یزدا
انجمن ASHRAE آمریکا؛ محمدرضا افضلی
172,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه