موضوعات: 910-جغرافیای عمومی
تعداد عنوان ها: 357
بازنمایی انقلاب های عربی در نشریات سیاسی و مشهور غرب،نوربخش،د.تهران
یونس نوربخش؛ روح الله حسینی؛ محمد سمیعی
210,000
پیش از تاریخ و بوم شناسی انسانی دشت دهلران ، رئیسی ، مهرجرد
فرانک هول؛ حسین رئیسی؛ امیر خانمرادی؛ کنت فلنری؛ جیمز نیلی
125,000
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر
محمد کریمی؛ بروس داویس؛ طاهره قائمی راد
430,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
اطلس جامع گیتاشناسی نوین ، گیتاشناسی
موسسه جغرافیایی گیتا شناسی سعید بختیاری
290,000
درآمدی بر فلسفه تاریخ نی
مایکل استنفورد؛ احمد گل محمدی
300,000
آموزش محیط زیست در قرن21،پالمر،خورشید دوست،757
جوی ای.پالمر؛ علی محمد خورشید دوست
190,000
تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS ، عبادی ، کسری
مسعود عبادی؛ ناصر نجاتی؛ نسیم وحیدی
250,000
طراحی روستایی 2069
مهدی پورطاهری
160,000
روش های آماری برای جغرافیا راهنمای دانشجو ، شایان ، د.فردوسی
پیتر آ. راجرسون؛ حمید شایان؛ رضا خسروبیگی بزچلویی؛ علی اکبر تقیلو؛ مهدی کریمی
220,000
صعود و رکود علم و فرهنگ در تمدن اسلامی ، یزدانی
احمد یزدانی؛ کامران کسائی
180,000
رایانش مکانی غیرمتمرکز ، نیارکی ،د.خواجه نصیر
ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مت داکهام؛ حمیدرضا غفوری
370,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه