موضوعات: 910-جغرافیای عمومی
تعداد عنوان ها: 376
پیش از تاریخ و بوم شناسی انسانی دشت دهلران ، رئیسی ، مهرجرد
حسین رئیسی؛ فرانک هول؛ امیر خانمرادی؛ کنت فلنری؛ جیمز نیلی
125,000
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر
محمد کریمی؛ بروس داویس؛ طاهره قائمی راد
430,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
اطلس جامع گیتاشناسی نوین ، گیتاشناسی
موسسه جغرافیایی گیتا شناسی سعید بختیاری
290,000
روش های آماری برای جغرافیا راهنمای دانشجو ، شایان ، د.فردوسی
حمید شایان؛ پیتر آ. راجرسون؛ رضا خسروبیگی بزچلویی؛ علی اکبر تقیلو؛ مهدی کریمی
220,000
تئاتر فرانسه در قرن بیستم ، قاسمی ، د.بهشتی
روح الله قاسمی؛ فرانک اورارد
140,000
صعود و رکود علم و فرهنگ در تمدن اسلامی ، یزدانی
احمد یزدانی؛ کامران کسائی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه