موضوعات: 910-جغرافیای عمومی
تعداد عنوان ها: 360
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر
بروس داویس؛ محمد کریمی؛ طاهره قائمی راد
430,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
اطلس جامع گیتاشناسی نوین ، گیتاشناسی
موسسه جغرافیایی گیتا شناسی سعید بختیاری
290,000
صعود و رکود علم و فرهنگ در تمدن اسلامی ، یزدانی
احمد یزدانی؛ کامران کسائی
180,000
روش های آماری برای جغرافیا راهنمای دانشجو ، شایان ، د.فردوسی
حمید شایان؛ پیتر آ. راجرسون؛ رضا خسروبیگی بزچلویی؛ علی اکبر تقیلو؛ مهدی کریمی
220,000
تئاتر فرانسه در قرن بیستم ، قاسمی ، د.بهشتی
روح الله قاسمی؛ فرانک اورارد
140,000
رایانش مکانی غیرمتمرکز ، نیارکی ،د.خواجه نصیر
ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مت داکهام؛ حمیدرضا غفوری
370,000
درآمدی بر فلسفه تاریخ نی
احمد گل محمدی؛ مایکل استنفورد
300,000
آموزش محیط زیست در قرن21،پالمر،خورشید دوست،757
علی محمد خورشید دوست؛ جوی ای.پالمر
190,000
مفهوم کلی تاریخ ، مهدیان ، اختران
علی اکبر مهدیان؛ رابین جورج کالینگوود
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه