موضوعات: 910-جغرافیای عمومی
تعداد عنوان ها: 381
تمدن اسلامی ، ذکاوتی ، امیرکبیر
آدام متز؛ علیرضا ذکاوتی قراگزلو
930,000
بازنمایی انقلاب های عربی در نشریات سیاسی و مشهور غرب،نوربخش،د.تهران
یونس نوربخش؛ 0 ؛ روح الله حسینی؛ محمد سمیعی
70,000
پیش از تاریخ و بوم شناسی انسانی دشت دهلران ، رئیسی ، مهرجرد
فرانک هول؛ حسین رئیسی؛ امیر خانمرادی؛ کنت فلنری؛ جیمز نیلی
125,000
اطلس جامع گیتاشناسی نوین ، گیتاشناسی
موسسه جغرافیایی گیتا شناسی سعید بختیاری
290,000
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر
محمد کریمی؛ بروس داویس؛ طاهره قائمی راد
430,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه