موضوعات: 910-جغرافیای عمومی
تعداد عنوان ها: 358
پیش از تاریخ و بوم شناسی انسانی دشت دهلران ، رئیسی ، مهرجرد
فرانک هول؛ حسین رئیسی؛ کنت فلنری؛ امیر خانمرادی؛ جیمز نیلی
125,000
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر
بروس داویس؛ محمد کریمی؛ طاهره قائمی راد
430,000
اطلس جامع گیتاشناسی نوین ، گیتاشناسی
موسسه جغرافیایی گیتا شناسی سعید بختیاری
290,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
تئاتر فرانسه در قرن بیستم ، قاسمی ، د.بهشتی
فرانک اورارد؛ روح الله قاسمی
140,000
صعود و رکود علم و فرهنگ در تمدن اسلامی ، یزدانی
احمد یزدانی؛ کامران کسائی
180,000
روش های آماری برای جغرافیا راهنمای دانشجو ، شایان ، د.فردوسی
پیتر آ. راجرسون؛ حمید شایان؛ رضا خسروبیگی بزچلویی؛ علی اکبر تقیلو؛ مهدی کریمی
220,000
درآمدی بر فلسفه تاریخ نی
احمد گل محمدی؛ مایکل استنفورد
300,000
رایانش مکانی غیرمتمرکز ، نیارکی ،د.خواجه نصیر
مت داکهام؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ حمیدرضا غفوری
370,000
مفهوم کلی تاریخ ، مهدیان ، اختران
رابین جورج کالینگوود؛ علی اکبر مهدیان
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه