موضوعات: 950-تاریخ عمومی آسیا
تعداد عنوان ها: 521
زبدة الوقایع تاریخ وجغرا فیای وان .دا .تهران
حضرتی .یوسف زاده؛ میززاموسی خان طباطبایی انصاری
320,000
سفر به قلب سرزمین پارس ، حق روستا ، د.تهران
آدولفو ریبادنیرا سانچز؛ مریم حق روستا
300,000
ایرانویج،فره وشی،د.تهران
بهرام فره وشی
280,000
تجاوز عراق به ایران و موضع گیری سازمان ملل متحد ، مصفا ، د.تهران
نسرین مصفا؛ عبدالرحمن عالم؛ مسعود طارم سری؛ بهرام مستقیمی
200,000
مبانی جامعه شناسی ، سیف الهی
سیف اله سیف اللهی
250,000
باستان شناسی ایران (برنامه ریزی و مدیریت گردشگری) 2100
کریم حاجی زاده؛ پرویز پورکریمی
120,000
انقلاب اسلامی ایران ، احمدپژوه ، اساطیر
ادوارد براون؛ احمد پژوه
1,350,000
تاریخ نوین ترکیه ، شکور ، 2183
اریک جی. روزخر؛ نفیسه شکور؛ حسن حضرتی
340,000
بلوچستان در دوره پهلوی اول ، سرافرازی
عباس سرافرازی؛ سیدمحسن صادقی
320,000
تاریخ عیلام،آمیه،بیانی،د.تهران
پیر آمیه؛ شیرین بیانی
120,000
نقش آذرباییجان در انقلاب اسلامی،پرغو،د.تبریز
محمدعلی پرغو؛ رحیم نیکبخت
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه