موضوعات: 650-مدیریت و خدمات اداری
تعداد عنوان ها: 1,660
چگونه تویوتا شماره 1 شد ، تابش
سیروس تابش؛ دیوید مگی؛ علی تفرشی؛ سروش آذرنیا
550,000
راهبردها و روش های قیمت گذاری (راهنمای افزایش سودآوری) ، نظری ، د.تهران
توماس نیگل؛ محسن نظری؛ شهریار پاوندی؛ جان هوگان؛ ژورف زیل
550,000
مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و ابزار ، شاه حسینی ، د.تهران
جف دایر؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سعید امیرعبداللهیان؛ پل گادفری؛ رابرت جنسن؛ دیوید برایس
600,000
تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM ، صفری ، دا.تهران
حسین صفری؛ علی عبادی ضیائی؛ محسن مرادی مقدم
500,000
تحلیل پیشرفته مشتری ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ مایک گرگس بای؛ کاوه حاتمی
440,000
مدل تعالی لجستیک وزنجیره تامین ،کریمی جهاد امیر کبیر
بهروز کریمی؛ محسن شیخ سجادیه؛ مجتبی سلیمانی
180,000
برنامه ریزی منابع انسانی 2213
علی اصغر فانی؛ اردشیر شیری
220,000
استراتژی بازاریابی جهانی ، حقیقی ، د.تهران
محمد حقیقی؛ بودو اشلیگل میلخ
420,000
روش شناسی پژوهش های حسابداری ، خواجوی ، د.تهران
شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان آرانی
440,000
درآمدی بر پایش پروفایل های خطی ، کاظم زاده ، د.مدرس
رضا برادران کاظم زاده؛ مونا ایوبی؛ بهنوش کوهستانی؛ امیرحسین امیری
400,000
مروری بر تحقیقات حسابداری جلد 1 ، سجادی ، صفار
سیدحسین سجادی؛ محمد شاه ولی
460,000
مدیریت نیروی کار سیار ، میرسپاسی ، میر
ناصر میرسپاسی؛ مایکل کرات؛ لقمان رحمانپور
77,000
گفتمان و مدیریت ، موتنر ، لوگوس
روح اله عطایی؛ گرلینده موتنر
350,000
مدیریت تحول در سازمان ، فرنچ ، الوانی،دانایی فرد،صفار
مهدی الوانی؛ وندل فرنچ؛ حسن دانایی فرد؛ سسیل اچ بل
230,000
تهویه صنعتی ، جعفری ، فدک
انجمن بهداشت صنعتی امریکا؛ محمدجواد جعفری
480,000
طراحی سناریو (سناریو نویسی) ، احمدی ، صفار
پرویز احمدی؛ مت لیندگرن؛ هانس بندولد
200,000
بازاریابی اسلامی ، نوروزی ، ادیبان روز
حسین نوروزی؛ نستروویچ ؛ سینا جنتی
320,000
انتقال یادگیری در سازمان ها ،عشرت آبادی ، د.تهران
حسن محجوب عشرت آبادی؛ کت اشنایدر؛ کریم شاطری
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه