موضوعات: 650-مدیریت و خدمات اداری
تعداد عنوان ها: 1,788
نوآوری و کارآفرینی،دراکر،کشاورزی،1696
علی حسین کشاورزی؛ پیتر دراکر
90,000
مدیریت استراتژیک زنجیره تامین ، د.تهران
جواد فیض آبادی؛ داوود کریمی دستجردی
450,000
راهبردها و روش های قیمت گذاری (راهنمای افزایش سودآوری) ، نظری ، د.تهران
توماس نیگل؛ محسن نظری؛ جان هوگان؛ شهریار پاوندی؛ ژورف زیل
550,000
اصول و مبانی مدیریت زنجیره تامین،هوگس،سجادیه،آدینه
محسن شیخ سجادیه؛ میشائیل هوگس؛ محمدرضا اکبری جوکار
450,000
تحلیل پیشرفته مشتری ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ مایک گرگس بای؛ کاوه حاتمی
440,000
مدل تعالی لجستیک وزنجیره تامین ،کریمی جهاد امیر کبیر
بهروز کریمی؛ محسن شیخ سجادیه؛ مجتبی سلیمانی
180,000
مدیریت عملکرد(فرد،تیم و سازمان)،آرمسترانگ،قلیچ لی،صفار
مایکل آرمسترانگ؛ بهروز قلیچ لی؛ داریوش غلام زاده
300,000
سفر قیمت گذاری ، نظری ، نگاه دانش
استفان لیوزو؛ محسن نظری؛ سارا رمضانی
500,000
مرجع کامل تئوری های مدیریت ، سیدجوادین ، نگاه دانش
سیدرضا سیدجوادین؛ حسین جلیلیان
900,000
تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM ، صفری ، دا.تهران
حسین صفری؛ علی عبادی ضیائی؛ محسن مرادی مقدم
500,000
چگونه تویوتا شماره 1 شد ، تابش
سیروس تابش؛ دیوید مگی؛ علی تفرشی؛ سروش آذرنیا
550,000
استراتژی بازاریابی جهانی ، حقیقی ، د.تهران
بودو اشلیگل میلخ؛ محمد حقیقی
420,000
مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و ابزار ، شاه حسینی ، د.تهران
محمدعلی شاه حسینی؛ جف دایر؛ سعید امیرعبداللهیان؛ پل گادفری؛ رابرت جنسن؛ دیوید برایس
600,000
برنامه ریزی منابع انسانی 2213
علی اصغر فانی؛ اردشیر شیری
220,000
مدیریت یکپارچه ریسک در مباحث زنجیره تامین ، شیشه بری ، جهاداصفهان
کوولیس ؛ داود شیشه بری؛ دانگ؛ فائزه زحمتکش؛ بویاباتلی؛ میترا صالحی اسفندارانی
360,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه