موضوعات: 650-مدیریت و خدمات اداری
تعداد عنوان ها: 1,737
مدیریت استراتژیک زنجیره تامین ، د.تهران
جواد فیض آبادی؛ داوود کریمی دستجردی
450,000
تحلیل پیشرفته مشتری ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ مایک گرگس بای؛ کاوه حاتمی
440,000
استراتژی بازاریابی جهانی ، حقیقی ، د.تهران
بودو اشلیگل میلخ؛ محمد حقیقی
420,000
مدل تعالی لجستیک وزنجیره تامین ،کریمی جهاد امیر کبیر
بهروز کریمی؛ محسن شیخ سجادیه؛ مجتبی سلیمانی
180,000
مدیریت عملکرد(فرد،تیم و سازمان)،آرمسترانگ،قلیچ لی،صفار
مایکل آرمسترانگ؛ بهروز قلیچ لی؛ داریوش غلام زاده
300,000
راهبردها و روش های قیمت گذاری (راهنمای افزایش سودآوری) ، نظری ، د.تهران
توماس نیگل؛ محسن نظری؛ جان هوگان؛ شهریار پاوندی؛ ژورف زیل
550,000
مدیریت یکپارچه ریسک در مباحث زنجیره تامین ، شیشه بری ، جهاداصفهان
کوولیس ؛ داود شیشه بری؛ دانگ؛ فائزه زحمتکش؛ بویاباتلی؛ میترا صالحی اسفندارانی
360,000
تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM ، صفری ، دا.تهران
حسین صفری؛ علی عبادی ضیائی؛ محسن مرادی مقدم
500,000
چگونه تویوتا شماره 1 شد ، تابش
دیوید مگی؛ سیروس تابش؛ علی تفرشی؛ سروش آذرنیا
550,000
مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و ابزار ، شاه حسینی ، د.تهران
جف دایر؛ محمدعلی شاه حسینی؛ پل گادفری؛ سعید امیرعبداللهیان؛ رابرت جنسن؛ دیوید برایس
600,000
برنامه ریزی منابع انسانی 2213
علی اصغر فانی؛ اردشیر شیری
220,000
یکپارچه سازی مدیریت مخاطرات و فرایند توسعه ، حاتمی نژاد ، پاپلی
مرکز آسیایی آمادگی در برابر فجایع؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمدسینا شهسواری؛ معصومه حاجی غلامی
250,000
سفر قیمت گذاری ، نظری ، نگاه دانش
استفان لیوزو؛ محسن نظری؛ سارا رمضانی
500,000
اصول و قواعد نوشتن دفتر آزمایشگاهی ، صبوری ، د.تهران
میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه