موضوعات: 670-مصنوعات
تعداد عنوان ها: 373
فن لحیمکاری ، بروستر ، افضلی
محمدرضا افضلی؛ ریچارد بروستر
200,000
دانشنامه ماشینکاری 1:مبانی ماشینکاری، میلر ، بهادری نژاد ، یزدا
رکس میلر؛ سهیلا بهادری نژاد؛ فریبا خویی؛ احمد حجتی؛ بهرام سرپوشانی
550,000
دانشنامه ماشینکاری 2:کارگاه ماشینکاری،حجتی، یزدا
عماد حجتی؛ رکس میلر؛ همایون جلالی؛ محمود ذوالفقاری؛ مسعود عارفی
750,000
فلزکاری عمومی ، مسگری ، صفار
علی مسگری؛ هادی قناد
35,000
آشنایی با شغل ها ؛ بچه ها و مهارتهای زندگی ، اسکویی
سهیلا بهادری نژاد؛ رکس میلر؛ فریبا خویی؛ احمد حجتی؛ بهرام سرپوشانی؛ وحید شهیدزاده
550,000
مهندسی جوشکاری ، شمعانیان ، د.صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان؛ دیوید اچ فیلیپس؛ حسین مستعان
150,000
بازرسی جوش با ذرات مغناطیسی ، فاطمی ، طراح
سیدمحسن فاطمی؛ محسن شیروانی فارسانی
220,000
کنترل اعوجاج در جوشکاری ، مندل ، رنجبرنوده ، جهادامیرکبیر
ان آر مندل؛ اسلام رنجبرنوده؛ محسن کارشناس
180,000
راهنمای عیوب ریختگی ، بزرگ ، د.شاهرود
یورگ بایر؛ منصور بزرگ؛ پیمان عمرانیان محمدی
400,000
برش صنعتی منسوجات ، ولی پوری ، د.صنعتی اصفهان
اینتا ویلمسون نمس؛ افسانه ولی پوری؛ شهره میناپور
160,000
بازرسی چشمی جوش،ادب آوازه،جهان جام جم
عبدالوهاب ادب آوازه؛ مهرداد افتخاری؛ حمید تازیکه
590,000
تخریب چوب ، حفاظت و نگهداری از آن ، افهامی ، د.تهران
لادیسلاو رینپرشت؛ داود افهامی سیسی
400,000
فن آوری های تولید افزایشی ، چاپ سه بعدی ، فدائی ، دانش نگار
یان گیبسون؛ نیما فدائی؛ دیوید روزن؛ یلدا اعرابی؛ برنت استاکر
770,000
شبیه سازی پارچه با مدل جرم و فنر ، مظفری ، د.یزد
وجیهه مظفری پدرام پیوندی
335,000
برش صنعتی منسوجات ویرایش2 ، دهقان ، د.یزد
اینتا ویلمسون نیمز؛ ندا دهقان -پدرام پیوندی
430,000
فولادسازی ، بینش ، فدک
مسعود بینش
270,000
بازیافت شیشه،سیاوشی،ژِینو
مژگان سیاوشی
110,000
جوشکاری قوس الکتریکی پرسش و پاسخ
محمدرضا افضلی؛ ک.لیک و ن.ج.هنتورن
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه