موضوعات: 850-ادبیات زبانهای ایتالیایی
تعداد عنوان ها: 4
میراث روم(1)،منسوب بصیری،د.تهران
ایمان منسوب بصیری
200,000
بازی با مرگ ، صوتی ، جامی
زاهاریا استانکو؛ محمدعلی صوتی
180,000
اصلاح رفتار(اصول و روشها)،ریموندمیلتن،همتی علمدارلو،آوای نور
ریموند میلتن برگر؛ قربان همتی علمدارلو؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ محسن اصغری نکاح
430,000