موضوعات: 810-ادبیات آمریکایی به زبان انگلیسی
تعداد عنوان ها: 61
دیداری با اهل قلم 2جلدی ، علمی
غلامحسین یوسفی
275,000
پیرمرد و دریا ، فرامرزی ، نگاه
ارنست همینگوی؛ محمدتقی فرامرزی
180,000
مکتب های ادبی ، شمیسا
سیروس شمیسا
250,000
وقتی نیچه گریست،اروین،حبیب،قطره
اروین د.یالوم؛ سپیده حبیب
440,000
درآمدی بر ادبیات تطبیقی 2237
فرانسوا بوست؛ علی رضا انوشیروانی؛ لاله آتشی؛ رقیه بهادری
260,000
هدیه آکابار ، دامغانی ، فردوس
آگ ماندینو؛ فریده مهدوی دامغانی
300,000
چگونه یک مقاله ISI بنویسیم ، خسروی ، فدک
یحیی خسروی؛ نرمین حسن زاده رنگی
200,000
اسبان اساطیری ، جواهری
محمد رضا جواهری
300,000
شیوه نامه تنظیم پایان نامه ، رسولی آزاد ، پادینا
محمدرحیم رسولی آزاد؛ زهرا حسنخانی
100,000
زبان شناسی و رمان ،راجر فالر،غفاری،نی
راجر فاولر؛ محمد غفاری
240,000
راز نوشتن ، حاج قاسم ، نگاه
استیفن کینگ؛ علی حاج قاسم
280,000
ذهن هوشیار در جهان فیزیکی ، یزدانی
ایوان اسکوئر؛ احمد یزدانی
240,000
تابستان،ادیت وارتون،بلوری،نی
ادیت وارتون؛ مزدک بلوری
160,000
غلط ننویسیم،نجفی،مرکز نشر
ابوالحسن نجفی
210,000
شرح مثنوی شریف جلد1 ، فروزانفر ، د.تهران
بدیع الزمان فروزانفر
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه