موضوعات: 660-مهندسی شیمی وتکنولوژیهای وابسته
تعداد عنوان ها: 731
اصول کار میکروبی در آزمایشگاه میکروبیولوژی ، احسانی
علی احسانی؛ مریم عزیزی لعل آبادی؛ آرزو خضرلو
400,000
سوخت و احتراق ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ علیرضا سروش؛ سعید شفیعی شهرکی
170,000
شالوده صنعت شیمیایی جلد2 ، شیبانی ، د.تهران
حسنعلی شیبانی؛ هنگلین
1,000,000
تخمیر بستر جامد مدرن ، تئوری و عملی ، ورمقانی ، پادینا
محسن ورمقانی؛ هونگ ژان چن؛ مهدی نادعلیان
600,000
تشریح کامل مسایل سینتیک و طراحی راکتور شیمیایی ، بهبهانی
رضا مسیبی بهبهانی؛ آرمین محبی؛ مسعود مصل نژاد
250,000
شالوده صنعت شیمیایی جلد1 ، شیبانی ، د.تهران
هنگلین ؛ حسنعلی شیبانی
1,100,000
آلومینیم تمیز ، تقی آبادی ، د.امام خمینی
رضا تقی آبادی؛ محمد اسماعیلی
180,000
شیمی تجزیه مواد غذایی ، کرامت ، د.صنعتی اصفهان
جواد کرامت؛ محمدرضا نصری
520,000
روانکارها و گریس ها با پایه زیستی ، قبادیان ، د.مدرس
لو. هنری؛ برات قبادیان؛ اروین ریشتر؛ مسعود دهقانی صوفی
450,000
ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد1 ، ون نس ، ثنائی زاده ، نوپردازان
ون نس؛ محمود ثنائی زاده؛ اسمیت ؛ ابت
450,000
حل استاتیک جانسون علوم ایران
حمید رضا رضازاده خراسانی
450,000
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی ، هیمل بلاو ، رحمتی ، د.تهران
محمدمهدی منتظررحمتی؛ دیوید هیمل بلاو؛ جیمز ریگز
1,000,000
انتقال و توزیع گاز ، شریعتی نیاسر ، د.تهران
مجتبی شریعتی نیاسر؛ مژگان عباسی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه