موضوعات: 660-مهندسی شیمی وتکنولوژیهای وابسته
تعداد عنوان ها: 752
راهنمای کنترل شیمیای علفهای هرز ،زند،جهادمشهد
اسکند زند ؛ علی باغستانی؛ پرویز شیمی؛ نوشین نظام آبادی؛ محمدرضا موسوی؛ کریم موسوی
330,000
مقدمه ای بر فراورش میوه ها و سبزی ها ، مختاریان
محسن مختاریان؛ میترا مختاریان
360,000
مهندسی پلاستیک،کرافورد،کوکبی،د.تربیت مدرس
مهرداد کوکبی؛ آر .جی . کرافورد
720,000
عملیات واحد مهندسی صنایع غذایی ، توکلی پور ، آییژ
حمید توکلی پور؛ محسن مختاریان
580,000
بیوتکنولوژی صنعتی،شجاع الساداتی،تربیت مدرس
عباس شجاع الساداتی؛ محمدعلی اسداللهی
550,000
اصول کار میکروبی در آزمایشگاه میکروبیولوژی ، احسانی
علی احسانی؛ مریم عزیزی لعل آبادی؛ آرزو خضرلو
400,000
آلومینیم تمیز ، تقی آبادی ، د.امام خمینی
رضا تقی آبادی؛ محمد اسماعیلی
180,000
بلورشناسی ، کیلن ، نراقی ، د.تهران
0 ؛ سی. کیلن؛ سی. هارلبات
480,000
مبانی انجماد،فیشر،شاهوردی،تربیت مدرس
دبلیو. کورتز؛ حمیدرضا شاهوردی؛ دی. جی . فیشر؛ کامران غلام رسول پورترک
560,000
تشریح کامل مسایل سینتیک و طراحی راکتور شیمیایی ، بهبهانی
رضا مسیبی بهبهانی؛ آرمین محبی؛ مسعود مصل نژاد
250,000
سوخت و احتراق ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ علیرضا سروش؛ سعید شفیعی شهرکی
170,000
تخمیر بستر جامد مدرن ، تئوری و عملی ، ورمقانی ، پادینا
محسن ورمقانی؛ هونگ ژان چن؛ مهدی نادعلیان
600,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه